Výsledky prijímacích skúšok na Gymnázium L. Stöckela v Bardejove (máj 2009)
Vysvetlivky:
P1 – prijatí bez skúšok
PP – prijatí na základe kritérií
NM – neprijatí pre nedostatok miesta (možnosť odvolania)
N1 – neprítomní
Uchádzači o štúdium uvedení nad červenou čiarou sú prijatí na štúdium
Por. č. Kód študenta SJL MAT Body súťaže Body ZŠ Body spolu Kód rozhodnutia
  1. G379     0.00     0.00   0.00    49.40     0.00 P1
  2. G093     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
  3. G484     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
  4. G859     0.00     0.00   0.00    47.60     0.00 P1
  5. G075     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
  6. G401     0.00     0.00   0.00    47.40     0.00 P1
  7. G415     0.00     0.00   0.00    38.00     0.00 P1
  8. G038     0.00     0.00   0.00    49.40     0.00 P1
  9. G457     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 10. G530     0.00     0.00   0.00    45.40     0.00 P1
 11. G713     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 12. G148     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 13. G192     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 14. G660     0.00     0.00   0.00    48.60     0.00 P1
 15. G970     0.00     0.00   0.00    48.00     0.00 P1
 16. G889     0.00     0.00   0.00    44.60     0.00 P1
 17. G183     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 18. G576     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 19. G208     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 20. G508     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 21. G860     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 22. G645     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 23. G323     0.00     0.00   0.00    46.00     0.00 P1
 24. G896     0.00     0.00   0.00    37.40     0.00 P1
 25. G317     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 26. G873     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 27. G828     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 28. G764     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 29. G489     0.00     0.00   0.00    46.00     0.00 P1
 30. G621     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 31. G391     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 32. G774     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 33. G137     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 34. G298     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 35. G230     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 36. G689     0.00     0.00   0.00    48.60     0.00 P1
 37. G992     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 38. G010     0.00     0.00   0.00    39.40     0.00 P1
 39. G880     0.00     0.00   0.00    48.60     0.00 P1
 40. G429     0.00     0.00   0.00    46.60     0.00 P1
 41. G871     0.00     0.00   0.00    49.40     0.00 P1
 42. G059     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 43. G966     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 44. G278     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 45. G540     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 46. G269     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 47. G290     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 48. G419     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 49. G767     0.00     0.00   0.00    47.60     0.00 P1
 50. G330     0.00     0.00   0.00    47.00     0.00 P1
 51. G319     0.00     0.00   0.00    42.20     0.00 P1
 52. G095     0.00     0.00   0.00    49.40     0.00 P1
 53. G214     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 54. G350     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 55. G923     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 56. G710     0.00     0.00   0.00    44.00     0.00 P1
 57. G128     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 58. G029     0.00     0.00   0.00    50.00     0.00 P1
 59. G035     0.00     0.00   0.00    40.60     0.00 P1
 60. G847     0.00     0.00   0.00    40.60     0.00 P1
 61. G551    90.00   100.00  25.00    41.40   256.40 PP
 62. G346    90.00   100.00   0.00    50.00   240.00 PP
 63. G888    82.50    95.00  15.00    45.80   238.30 PP
 64. G868    87.50    95.00   0.00    50.00   232.50 PP
 65. G163    90.00    90.00   0.00    50.00   230.00 PP
 66. G248    95.00    85.00   0.00    50.00   230.00 PP
 67. G172    90.00    90.00   0.00    48.60   228.60 PP
 68. G421    87.50    95.00   0.00    45.40   227.90 PP
 69. G030    92.50    90.00   0.00    45.40   227.90 PP
 70. G724    87.50    90.00   0.00    50.00   227.50 PP
 71. G559    80.00   100.00   0.00    47.40   227.40 PP
 72. G221    90.00    90.00   0.00    46.00   226.00 PP
 73. G099    95.00    85.00   0.00    46.00   226.00 PP
 74. G249    90.00    90.00   0.00    45.20   225.20 PP
 75. G476    90.00    85.00   0.00    50.00   225.00 PP
 76. G617    90.00    85.00   0.00    50.00   225.00 PP
 77. G430    95.00    80.00   0.00    50.00   225.00 PP
 78. G104    85.00    90.00   0.00    48.20   223.20 PP
 79. G697    82.50    90.00   0.00    50.00   222.50 PP
 80. G299    77.50    90.00   5.00    50.00   222.50 PP
 81. G509    75.00   100.00   0.00    45.40   220.40 PP
 82. G513    87.50    90.00   0.00    42.80   220.30 PP
 83. G626    82.50    95.00   0.00    42.60   220.10 PP
 84. G870    82.50    85.00   0.00    50.00   217.50 PP
 85. G321    82.50    85.00   0.00    50.00   217.50 PP
 86. G496    92.50    85.00   0.00    39.40   216.90 PP
 87. G485    85.00    85.00   0.00    46.60   216.60 PP
 88. G195    77.50    95.00   0.00    44.00   216.50 PP
 89. G963    72.50    95.00   0.00    48.60   216.10 PP
 90. G649    77.50    90.00   0.00    48.60   216.10 PP
 91. G459    87.50    80.00   0.00    48.60   216.10 PP
 92. G200    87.50    85.00   0.00    42.00   214.50 PP
 93. G570    90.00    75.00   0.00    48.60   213.60 PP
 94. G331    80.00    90.00   0.00    42.60   212.60 PP
 95. G022    77.50    85.00   0.00    50.00   212.50 PP
 96. G729    72.50    85.00   5.00    50.00   212.50 PP
 97. G311    87.50    75.00   0.00    49.40   211.90 PP
 98. G054    72.50    85.00  10.00    44.00   211.50 PP
 99. G720    82.50    80.00   0.00    48.80   211.30 PP
100. G136    77.50    95.00   0.00    38.60   211.10 PP
101. G730    75.00    90.00   0.00    45.80   210.80 PP
102. G805    85.00    90.00   0.00    35.40   210.40 PP
103. G238    80.00    90.00   0.00    39.40   209.40 PP
104. G639    80.00    80.00   0.00    48.60   208.60 PP
105. G345    82.50    80.00   0.00    45.40   207.90 PP
106. G381    72.50    85.00   0.00    50.00   207.50 PP
107. G375    77.50    80.00   0.00    50.00   207.50 PP
108. G013    92.50    70.00   0.00    44.00   206.50 PP
109. G504    77.50    80.00   0.00    48.60   206.10 PP
110. G696    80.00    80.00   0.00    46.00   206.00 PP
111. G124    77.50    85.00   0.00    42.60   205.10 PP
112. G362    70.00    85.00   0.00    50.00   205.00 PP
113. G223    82.50    75.00   0.00    47.40   204.90 PP
114. G897    65.00    95.00   0.00    44.60   204.60 PP
115. G751    87.50    85.00   0.00    32.00   204.50 PP
116. G016    75.00    80.00   0.00    49.40   204.40 PP
117. G048    87.50    85.00   0.00    31.80   204.30 PP
118. G302    82.50    80.00   0.00    41.40   203.90 PP
119. G615    82.50    75.00   0.00    46.00   203.50 PP
120. G074    80.00    75.00   0.00    48.20   203.20 PP
121. G552    80.00    80.00   0.00    42.60   202.60 PP
122. G453    85.00    85.00   0.00    32.00   202.00 PP
123. G885    82.50    80.00   0.00    39.40   201.90 PP
124. G193    70.00    90.00   0.00    41.40   201.40 PP
125. G536    85.00    80.00   0.00    36.00   201.00 PP
126. G078    77.50    75.00   0.00    48.00   200.50 PP
127. G778    65.00    85.00   0.00    50.00   200.00 PP
128. G607    85.00    70.00   0.00    44.60   199.60 PP
129. G861    75.00    80.00   0.00    42.60   197.60 PP
130. G436    67.50    80.00   0.00    50.00   197.50 PP
131. G382    62.50    90.00   0.00    44.00   196.50 PP
132. G661    67.50    85.00   0.00    43.40   195.90 PP
133. G090    62.50    95.00   0.00    38.00   195.50 PP
134. G460    70.00    80.00   0.00    43.40   193.40 PP
135. G779    52.50    90.00   0.00    50.00   192.50 PP
136. G932    72.50    70.00   0.00    50.00   192.50 PP
137. G929    75.00    75.00   0.00    42.20   192.20 PP
138. G291    82.50    75.00   0.00    34.60   192.10 PP
139. G205    77.50    70.00   0.00    44.60   192.10 PP
140. G687    60.00    90.00   0.00    41.40   191.40 PP
141. G006    65.00    80.00   0.00    46.00   191.00 PP
142. G807    72.50    80.00   0.00    37.40   189.90 PP
143. G538    52.50    95.00   0.00    42.00   189.50 PP
144. G542    77.50    80.00   0.00    32.00   189.50 PP
145. G960    77.50    70.00   0.00    39.40   186.90 PP
146. G565    62.50    80.00   0.00    43.40   185.90 PP
147. G396    70.00    75.00   0.00    40.00   185.00 PP
148. G665    75.00    75.00   0.00    34.60   184.60 PP
149. G264    72.50    70.00   0.00    42.00   184.50 PP
150. G561    72.50    70.00   0.00    42.00   184.50 PP
151. G165    60.00    80.00   0.00    44.00   184.00 NM
152. G544    65.00    75.00   0.00    44.00   184.00 NM
153. G726    77.50    55.00   0.00    49.40   181.90 NM
154. G242    80.00    70.00   0.00    31.40   181.40 NM
155. G573    72.50    65.00   0.00    43.40   180.90 NM
156. G853    77.50    60.00   0.00    42.00   179.50 NM
157. G257    75.00    75.00   0.00    29.40   179.40 NM
158. G024    75.00    55.00   0.00    49.40   179.40 NM
159. G455    62.50    75.00   0.00    41.20   178.70 NM
160. G132    75.00    60.00   0.00    43.40   178.40 NM
161. G324    77.50    70.00   0.00    30.60   178.10 NM
162. G360    67.50    75.00   0.00    35.40   177.90 NM
163. G787    57.50    80.00   0.00    40.00   177.50 NM
164. G872    72.50    55.00   0.00    50.00   177.50 NM
165. G941    65.00    75.00   0.00    37.40   177.40 NM
166. G547    60.00    70.00   0.00    47.40   177.40 NM
167. G308    72.50    65.00   0.00    39.40   176.90 NM
168. G781    72.50    75.00   0.00    28.60   176.10 NM
169. G964    67.50    70.00   0.00    38.00   175.50 NM
170. G243    57.50    80.00   0.00    37.40   174.90 NM
171. G001    72.50    60.00   0.00    42.20   174.70 NM
172. G595    62.50    70.00   0.00    42.00   174.50 NM
173. G842    60.00    65.00   0.00    48.60   173.60 NM
174. G858    65.00    65.00   0.00    43.40   173.40 NM
175. G983    72.50    60.00   0.00    39.60   172.10 NM
176. G103    72.50    60.00   0.00    38.00   170.50 NM
177. G122    55.00    75.00   0.00    40.00   170.00 NM
178. G984    55.00    75.00   0.00    36.00   166.00 NM
179. G801    62.50    65.00   0.00    37.40   164.90 NM
180. G833    47.50    85.00   0.00    24.00   156.50 NM
181. G500    52.50    70.00   0.00    34.00   156.50 NM
182. G428    62.50    60.00   0.00    33.40   155.90 NM
183. G527    62.50    60.00   0.00    32.60   155.10 NM
184. G806    62.50    55.00   0.00    36.60   154.10 NM
185. G047    72.50    50.00   0.00    31.40   153.90 NM
186. G927    67.50    45.00   0.00    40.00   152.50 NM
187. G955    62.50    40.00   0.00    50.00   152.50 NM
188. G539    67.50    55.00   0.00    27.00   149.50 NM
189. G105    72.50    40.00   0.00    30.00   142.50 NM
190. G662    57.50    50.00   0.00    32.60   140.10 NM
191. G686    37.50    70.00   0.00    32.00   139.50 NM
192. G411    62.50    30.00   0.00    40.60   133.10 NM
193. G910    40.00    55.00   0.00    38.00   133.00 NM
194. G161    55.00    30.00   0.00    24.00   109.00 NM
195. G400    45.00    35.00   0.00    25.40   105.40 NM
196. G949     0.00     0.00  10.00    50.00    60.00 N1
197. G009     0.00     0.00   0.00    50.00    50.00 N1
198. G908     0.00     0.00  10.00    39.40    49.40 N1
199. G629     0.00     0.00   0.00    49.40    49.40 N1
200. G683     0.00     0.00   0.00    49.40    49.40 N1
201. G852     0.00     0.00   0.00    46.60    46.60 N1
202. G840     0.00     0.00   0.00    45.40    45.40 N1
203. G830     0.00     0.00   0.00    44.00    44.00 N1
204. G597     0.00     0.00   0.00    44.00    44.00 N1
205. G255     0.00     0.00   0.00    44.00    44.00 N1
206. G023     0.00     0.00   0.00    42.20    42.20 N1
207. G533     0.00     0.00   0.00    42.00    42.00 N1
208. G474     0.00     0.00   0.00    42.00    42.00 N1
209. G623     0.00     0.00   0.00    41.60    41.60 N1
210. G886     0.00     0.00   0.00    40.00    40.00 N1
211. G215     0.00     0.00   0.00    35.40    35.40 N1
212. G259     0.00     0.00   0.00    32.60    32.60 N1