Výsledky prijímacích skúšok 2010

Výsledky prijímacích skúšok do Gymnázia L. Stöckela v Bardejove
(máj 2010)
Vysvetlivky:
PP - prijatí bez prijímacích skúšok
NM - neprijatí pre nedostatok miesta
N1 - neprítomní na prijímacích skúškach
N5 - neurobili prijímacie skúšky
Uchádzači uvedení nad červenou čiarou sú prijatí na štúdium
Por. č. Kód uchádzača MAT SJL Body súťaže Body ZŠ Body spolu Kód rozhodnutia
  1. G574   100.00    81.00   0.00    48.20   229.20 PP
  2. G540    90.00    83.00   0.00    50.00   223.00 PP
  3. G213    90.00    83.00   0.00    49.40   222.40 PP
  4. G660    90.00    82.00   0.00    49.40   221.40 PP
  5. G564    85.00    87.00   0.00    47.40   219.40 PP
  6. G829    80.00    85.00   0.00    49.20   214.20 PP
  7. G358    85.00    78.00   0.00    50.00   213.00 PP
  8. G967    85.00    89.00   0.00    38.00   212.00 PP
  9. G694    85.00    78.00   0.00    46.00   209.00 PP
 10. G728    80.00    78.00   0.00    50.00   208.00 PP
 11. G153    80.00    78.00   0.00    50.00   208.00 PP
 12. G519    95.00    69.00   0.00    44.00   208.00 PP
 13. G745   100.00    68.00   0.00    40.00   208.00 PP
 14. G552    80.00    83.00   0.00    42.00   205.00 PP
 15. G729    75.00    76.00   0.00    50.00   201.00 PP
 16. G004    70.00    80.00   0.00    50.00   200.00 PP
 17. G477    90.00    59.00   0.00    47.40   196.40 PP
 18. G210    65.00    80.00   0.00    50.00   195.00 PP
 19. G558    75.00    74.00   0.00    44.60   193.60 PP
 20. G034    60.00    89.00   0.00    42.60   191.60 PP
 21. G856    75.00    70.00   0.00    45.60   190.60 PP
 22. G904    60.00    88.00   0.00    40.60   188.60 PP
 23. G273    70.00    71.00   0.00    47.40   188.40 PP
 24. G083    65.00    74.00   0.00    45.20   184.20 PP
 25. G877    60.00    73.00   0.00    50.00   183.00 PP
 26. G717    70.00    63.00   0.00    50.00   183.00 PP
 27. G046    60.00    80.00   0.00    42.80   182.80 PP
 28. G302    70.00    63.00   0.00    49.40   182.40 PP
 29. G627    60.00    76.00   0.00    45.80   181.80 PP
 30. G500    60.00    76.00   0.00    45.40   181.40 PP
 31. G635    75.00    76.00   0.00    29.40   180.40 PP
 32. G834    70.00    73.00   0.00    37.40   180.40 PP
 33. G319    60.00    69.00   0.00    49.40   178.40 PP
 34. G590    55.00    79.00   0.00    44.00   178.00 PP
 35. G907    60.00    74.00   0.00    43.40   177.40 PP
 36. G047    60.00    71.00   0.00    45.20   176.20 PP
 37. G277    60.00    73.00   0.00    42.80   175.80 PP
 38. G406    55.00    76.00   0.00    44.00   175.00 PP
 39. G092    75.00    56.00   0.00    44.00   175.00 PP
 40. G869    65.00    64.00   0.00    45.40   174.40 PP
 41. G985    60.00    70.00   0.00    44.00   174.00 PP
 42. G828    55.00    67.00   0.00    50.00   172.00 PP
 43. G387    70.00    62.00   0.00    39.40   171.40 PP
 44. G857    65.00    60.00   0.00    45.40   170.40 PP
 45. G211    90.00    39.00   0.00    41.00   170.00 PP
 46. G217    60.00    73.00   0.00    36.60   169.60 PP
 47. G531    65.00    63.00   0.00    41.40   169.40 PP
 48. G518    50.00    73.00   0.00    46.00   169.00 PP
 49. G084    60.00    70.00   0.00    38.00   168.00 PP
 50. G467    70.00    68.00   0.00    29.40   167.40 PP
 51. G317    60.00    61.00   0.00    46.40   167.40 PP
 52. G924    55.00    74.00   0.00    38.00   167.00 PP
 53. G979    70.00    56.00   0.00    40.00   166.00 PP
 54. G253    55.00    65.00   0.00    45.80   165.80 PP
 55. G357    60.00    58.00   0.00    47.80   165.80 PP
 56. G271    60.00    69.00   0.00    36.60   165.60 PP
 57. G136    60.00    55.00   0.00    50.00   165.00 PP
 58. G601    75.00    58.00   0.00    31.20   164.20 PP
 59. G364    50.00    65.00   0.00    48.60   163.60 PP
 60. G895    55.00    60.00   0.00    46.00   161.00 NM
 61. G195    55.00    65.00   0.00    40.00   160.00 NM
 62. G603    45.00    69.00   0.00    45.40   159.40 NM
 63. G250    50.00    66.00   0.00    43.40   159.40 NM
 64. G545    55.00    59.00   0.00    40.60   154.60 NM
 65. G276    50.00    56.00   0.00    48.20   154.20 NM
 66. G537    35.00    75.00   0.00    42.00   152.00 NM
 67. G362    35.00    67.00   0.00    50.00   152.00 NM
 68. G449    40.00    66.00   0.00    46.00   152.00 NM
 69. G005    50.00    56.00   0.00    44.60   150.60 NM
 70. G507    45.00    52.00  15.00    38.00   150.00 NM
 71. G466    55.00    49.00   0.00    45.40   149.40 NM
 72. G563    35.00    70.00   0.00    42.80   147.80 NM
 73. G714    45.00    56.00   0.00    46.60   147.60 NM
 74. G446    50.00    58.00   0.00    39.40   147.40 NM
 75. G127    55.00    56.00   0.00    35.40   146.40 NM
 76. G920    50.00    59.00   0.00    35.40   144.40 NM
 77. G712    45.00    56.00   0.00    42.80   143.80 NM
 78. G762    55.00    48.00   0.00    40.00   143.00 NM
 79. G559    50.00    65.00   0.00    27.60   142.60 NM
 80. G383    50.00    62.00   0.00    30.60   142.60 NM
 81. G301    40.00    62.00   0.00    38.00   140.00 NM
 82. G652    40.00    60.00   0.00    38.60   138.60 NM
 83. G131    55.00    64.00   0.00    19.40   138.40 NM
 84. G418    30.00    70.00   0.00    38.00   138.00 NM
 85. G168    45.00    55.00   0.00    38.00   138.00 NM
 86. G459    40.00    55.00   0.00    40.60   135.60 NM
 87. G758    35.00    52.00   0.00    48.00   135.00 NM
 88. G842    40.00    51.00   0.00    44.00   135.00 NM
 89. G355    30.00    58.00   0.00    36.00   124.00 NM
 90. G428    35.00    54.00   0.00    34.60   123.60 NM
 91. G090    40.00    53.00   0.00    27.40   120.40 NM
 92. G401    30.00    49.00   0.00    34.80   113.80 NM
 93. G649    35.00    44.00   0.00    27.40   106.40 NM
 94. G316    30.00    51.00   0.00    22.00   103.00 NM
 95. G233    30.00    42.00   0.00    13.60    85.60 NM
 96. G470    25.00    53.00  15.00    44.00   137.00 N5
 97. G890    25.00    45.00   0.00    39.00   109.00 N5
 98. G799    25.00    42.00   0.00    38.00   105.00 N5
 99. G038     0.00     0.00   0.00    50.00    50.00 N1
100. G881     0.00     0.00   0.00    50.00    50.00 N1
101. G696     0.00     0.00   0.00    50.00    50.00 N1
102. G113     0.00     0.00   0.00    49.40    49.40 N1
103. G957     0.00     0.00   0.00    48.60    48.60 N1
104. G465     0.00     0.00   0.00    48.60    48.60 N1
105. G791     0.00     0.00   0.00    48.00    48.00 N1
106. G193     0.00     0.00   0.00    46.20    46.20 N1
107. G443     0.00     0.00   0.00    45.80    45.80 N1
108. G901     0.00     0.00   0.00    45.20    45.20 N1
109. G520     0.00     0.00   0.00    44.60    44.60 N1
110. G956     0.00     0.00   0.00    44.60    44.60 N1
111. G094     0.00     0.00   0.00    44.40    44.40 N1
112. G882     0.00     0.00   0.00    43.60    43.60 N1
113. G254     0.00     0.00   0.00    39.40    39.40 N1
114. G008     0.00     0.00   0.00    38.60    38.60 N1
115. G497     0.00     0.00   0.00    34.20    34.20 N1
116. G372     0.00     0.00   0.00    33.60    33.60 N1
117. G255     0.00     0.00   0.00    33.40    33.40 N1
118. G911     0.00     0.00   0.00    31.80    31.80 N1
119. G481     0.00     0.00   0.00    31.80    31.80 N1
120. G688     0.00     0.00   0.00    27.60    27.60 N1
121. G676     0.00     0.00   0.00    27.40    27.40 N1
122. G171     0.00     0.00   0.00    24.00    24.00 N1