škola podporovaná Projektom INFOVEK č. 0087
Školský rok : 2016/2017

Triedy
Učitelia

Trieda: 1. A


12345678
07:45 - 08:3008:35 - 09:2009:30 - 10:1510:35 - 11:2011:25 - 12:1012:20 - 13:0513:10 - 13:5514:00 - 14:45
Pondelok
BIC
1.skupina
Hurajová Gabriela, PaedDr.
CHC
2.skupina
Kaňuchová Kvetoslava, RNDr.
CHC
1.skupina
Kaňuchová Kvetoslava, RNDr.
BIC
2.skupina
Hurajová Gabriela, PaedDr.
SJL
Koščová Edita, Mgr.
MAT
Savčinský Vladimír, RNDr./ Prextova Tatiana, RNDr.
TSV
1.skupina
Kica Rastislav, Mgr.
TSV
2.skupina
Ondrušek Marek, Mgr.
FYZ
Bubák Peter, RNDr.
RKN
Kovaľová Monika, Mgr.

Utorok SJL
Koščová Edita, Mgr.
ANJ
Žinčák Ondrej, Mgr./ Pavlišáková Bibiana, Mgr.
CHE
Kaňuchová Kvetoslava, RNDr.
MAT
Savčinský Vladimír, RNDr./ Prextova Tatiana, RNDr.
FYC
1.skupina
Bubák Peter, RNDr.
2NJ
2.skupina
Guľová Jana, PaedDr. , PhD.
2RJ
1.skupina
Almássyová Jarmila, PhDr.
FYC
2.skupina
Bubák Peter, RNDr.
TSV
1.skupina
Kica Rastislav, Mgr.

ETV
Almássyová Jarmila, PhDr.
Streda GEG
Žáková Gabriela, Mgr.
BIO
Hurajová Gabriela, PaedDr.
DEJ
Kukulská Ivana, Mgr.
SJL
Koščová Edita, Mgr.
2RJ
1.skupina
Almássyová Jarmila, PhDr.
2NJ
2.skupina
Guľová Jana, PaedDr. , PhD.
MAT
Savčinský Vladimír, RNDr./ Prextova Tatiana, RNDr.
ANJ
Žinčák Ondrej, Mgr./ Pavlišáková Bibiana, Mgr.

Štvrtok BIO
Hurajová Gabriela, PaedDr.
CHE
Kaňuchová Kvetoslava, RNDr.
 
TSV
2.skupina
Ondrušek Marek, Mgr.
ANJ
Žinčák Ondrej, Mgr./ Pavlišáková Bibiana, Mgr.
INF
Hutňanová Nataša, Ing./ Miškanin Ján, Mgr./ Mikitová Renata, RNDr.
TH
Žinčák Ondrej, Mgr.

Piatok GEG
Žáková Gabriela, Mgr.
DEJ
Kukulská Ivana, Mgr.
TSV
1.skupina
Kica Rastislav, Mgr.
TSV
2.skupina
Ondrušek Marek, Mgr.
2RJ
1.skupina
Almássyová Jarmila, PhDr.
2NJ
2.skupina
Guľová Jana, PaedDr. , PhD.
ANJ
Žinčák Ondrej, Mgr./ Pavlišáková Bibiana, Mgr.
MAT
Savčinský Vladimír, RNDr./ Prextova Tatiana, RNDr.


Nasl.strana

Triedy  Učitelia 

Posledná zmena: 17. 2. 2017 8:07:45
http://www.aScTimeTables.com