Prijímacie skúšky 2012 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 25 March 2009 14:47

Predpoklady prijatia na vzdelanie

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a splnil podmienky prijímacieho konania.

Ministerstvo školstva SR určuje profilové predmety na prijímacie skúšky pre školský rok 2013//2014 na stredné školy takto: gymnázium - slovenský jazyk a matematika.


Prijímacie skúšky 2011

Last Updated ( Friday, 22 March 2013 14:36 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin