Hodina deťom PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Wednesday, 25 March 2009 16:54

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z fondu Hodina deťom

 

    Zámerom projektu je využitie novovybudovaných priestorov školskej knižnice a klubu na neformálne stretávania mladých ľudí, na organizovanie rôznych pravidelných aj príležitostných aktivít a vytvoriť im tak vhodné podmienky k zmysluplnému a aktívnemu tráveniu voľného času.

     V tomto príjemnom a neohrozenom prostredí im poskytujeme priestor na sebarealizáciu, na nadviazanie nových priateľstiev, na nové nápady, na neformálne učenie, oddych, priestor na nadobudnutie nových zručností a znalostí.

     Do práce v klube zapojíme dobrovoľníkov z radov našich študentov -  ich úlohou bude priamo sa podieľať na príprave a realizácií rôznych aktivít, ktoré sú súčasťou projektu.

     Prioritou je rozvinúť v mladých ľuďoch také zručnosti, ako sú plánovanie a organizovanie, rozhodovanie, spolupráca, či dobrovoľnícka práca v komunite. Jedným z cieľov je odvrátiť pozornosť od konzumného spôsobu života, napomáhať pri utváraní vlastného názoru, rozvíjať sebadôveru, vytvárať osobnú zodpovednosť pri rozhodovaní a predchádzať tak negatívnym sociálnym javom.

Hlavné ciele projektu:

  • pravidelným stretávaním podporiť rozvoj osobnosti mladých ľudí (sebarealizácia, kreativita, komunikačné schopnosti, tímová práca)
  • rozvíjať tvorivé schopnosti mládeže
  • podporovať spontánne aktivity mladých ľudí, dať im možnosť aktívne sa podieľať na chode klubu
  • podpora zmysluplného a kvalitného využívania voľného času mládeže
  • preventívna ochrana mládeže pred negatívnymi vplyvmi okolia
  • zlepšenie kvality života mladých ľudí

Zrealizované aktivity:

Last Updated ( Sunday, 05 July 2009 19:32 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin