Moderné vyučovanie PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Thursday, 02 April 2009 13:51

Interaktívny spôsob výučby

     Školy tvoria vo funkcií štátu významnú úlohu, ktorá odráža kultúrnu, morálnu, ale aj hospodársku vyspelosť spoločnosti. Nesmieme preto podceňovať ani systém prípravy a vzdelávania, a tiež ďalšieho vzdelávania pedagógov, lebo to môže zanechať nemalé negatívne následky.

     Naša škola, Gymnázium L. Stöckela v Bardejove  perspektívu zlepšenia vidí v lepšej pripravenosti učiteľov na rýchlo sa meniace podmienky prostredia. Hlavným cieľom pri vzdelávaní pedagógov je zvýšiť ich schopnosť odovzdávať informácie na všetkých úrovniach a takisto zvýšiť ich počítačovú gramotnosť, aby mali možnosť lepšej a efektívnejšej prípravy pre proces vyučovania. Takýmto spôsobom sa zvýši kredit jednotlivých pedagógov, ale aj celej školy.

     V rámci projektu Multimediálna výučba a obsluha interaktívnej tabule, ktorý bol realizovaný v mesiacoch jún - august 2008, v celkovom rozsahu 50 vyučovacích hodín sa 25 zamestnancov školy oboznámilo a naučilo používať eBaem technológiu. Technológia eBeam umožňuje učiteľom ovládať počítač priamo od tabule pomocou snímača, dataprojektora a interaktívneho pera. Poskytuje užívateľovi prehľadný zdroj dostupných informácií triedených podľa tematických celkov učiva a zároveň nástroje potrebné k písaniu a tvorbe vlastných výukových podkladov. Táto forma prinesie do vyučovacieho procesu väčšiu dynamiku, pohyb a interakciu a možnosť prezentovať napríklad prírodné zákony v súvislostiach a väzbách. Využitie si nájde v širokom zábere predmetov, ako sú: biológia, geografia, dejepis, matematika, cudzie jazyky a mnoho iných. V neposlednom rade zvýši záujem a pozornosť žiakov na vyučovacích hodinách prezentovaním informácií v reálnejšom svetle.

 

Last Updated ( Friday, 19 June 2009 08:19 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin