Krajské kolo SOČ PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Saturday, 18 April 2009 22:21

Výborné umiestnenie študentov Gymnázia Leonarda Stöckela v 31. ročníku obvodnej a krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti

"Každý, kto sa prestane učiť, je starý, či má 20 alebo 80. Každý, kto sa stále učí, zostáva mladý. Najlepšie v živote je zostať mladý."

     Jeden z citátov, ktorým sa niesol tohtoročný 31. ročník obvodného kola SOČ. Tradične sa hostiteľskou školou aj pre študentov GLS v Bardejove stala 10.3.2009 Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku. V obvodnom kole súťažili žiaci gymnázií a odborných škôl z okresov Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Poprad, Svit.

     Súťaží sa v 17.  odboroch.  Podmienkou pre účasť v oblastnom kole však bolo minimálne 7 prác v danom odbore. Ostatné kategórie, do ktorých bolo prihlásených menej ako 7 prác, automaticky postúpili do krajského kola.

     V oblastnom kole sa súťažilo v 8.  odboroch.  Výsledky oblastného kola SOČ pre GLS boli príjemné. Zo 3kolského kola SOČ postúpilo do oblastného kola 6 prác, ktoré súťažili v piatich nasledujúcich odboroch a všetky v tvrdej konkurencii postúpili do krajského kola.

Biológia:   Peter Mikula - práca s názvom Pozorovanie druhovej diverzity a správanie vtáctva - 1. miesto                (konzultant: RNDr. J. Kleban, PhD.)

História, politológia, filozofia:   Oliver Zajac - autor práce Vznik a rozvoj zaniknutých sklární v okolí Bardejova a Vincent Bujňak - autor práce Macedónsky konflikt v európskom kontexte. Obe práce boli ocenené 1. a 2. miestom            (konzultantka obidvoch prác: PhDr. A. Šimová)

Teória kultúry, umenia, umelecká a odevná tvorba:   Jana Briškárová - práca Outsiderstvo ako protest či únik pred ...čím? ocenená 3. miestom (konzultantka: PhDr. M. Bušíková, PhD.)

Pedagogika, psychológia, sociológia:   Lenka Mizeráková - práca Vplyv detstva na život dospelej ženy vo vzťahu literárnej a reálnej skutočnosti - 2. miesto (konzultantka: PhDr. M. Bušíková, PhD.)

Do krajského kola postúpila ešte práca v odbore Geovedy.  Jej autorkou je Katarína Porubská - Komplexná analýza saharskej púšte so zameraním na humánnogeografický aspekt  (konzultantka: Mgr. D. Železná).

     2.4.2009 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove konalo krajské kolo SOČ.  Zo šiestich súťažných prác postúpili do celoslovenského kola 4 práce v troch kategóriách. P. Mikula obhájil prvenstvo z minulého roka a získal odporúčanie na prezentáciu svojej práce v Tunisku. K. Porubská sa umiestnila druhá a prvýkrát v histórii tejto súťaže postúpili do celoslovenského finále v odbore História, politológia, filozofia naraz dve práce: V. Bujňak ako prvý a O. Zajac ako druhý. 

     Túžba po poznaní a vzdelávaní, hľadanie originálnych riešení, zdravá zvedavosť a bádateľská činnosť spájajú potenciálnych mladých vedcov - študentov GLS.

     K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a držíme im palce v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v dňoch 29.4.2009 - 1.5.2009 v Strednej odbornej škole v Liptovskom Hrádku.

PhDr. A. Šimová, koordinátorka SOČ v GLS

Last Updated ( Tuesday, 21 April 2009 13:49 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin