Dejepis PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Tuesday, 19 May 2009 17:53

 Zloženie predmetovej komisie

PhDr. Anna ŠimováDEJ, vedúca PK 
PhDr. Lenka LukáčováDEJ, NOS
Mgr. Marta RohaľováDEJ 
Mgr. Štefan MatiašDEJ, NOS
PhDr. Ingrid MolčanováNOS 
Mgr. Jana LeškováNOS, FIL, EI 
JUDr. Galina ŠčerbákováPrávo na každý deň 
Ing.Štefánia CingeľováEKO 
Mgr. Gabriela Žaková NOS
PhDr. Jarmila Almássyová ETV 

 

 


 

 

 


 Krúžková činnosť v školskom roku 2008/2009

Mgr. Š. Matiaš rozhlasový krúžok vedenie študentskej rady krúžok Absolventi akademická debata 
Mgr. M. Rohaľovákrúžok regionálnych dejín    
PhDr. A. ŠimováSOČ DEJ Pribinove poklady   
PhDr. L. Lukáčová  Mladý EurópanŠkolský filmový klub   
PhDr. I. MolčanováOlympiáda ľudských práv    

 


Exkurzie

Osvienčim, Krakov - Po stopách holocaustu

Bratislava, Viedeň, Budapešť - Po stopách hlavných miest bývalej Rakúsko - uhorskej monarchie

Mgr. Marta Rohaľová, PhDr. Lenka Lukáčová - organizácia a pedagogický dozor

Dukla, Svidník, Údolie smrti - Po stopách 2. svetovej vojny

Prešov, Košice - 4x - Po stopách synagóg

Mgr. Marta Rohaľová, Mgr. Štefan Matiaš - organizácia a pedagogický dozor

Paríž, Brusel, Lausanne - návšteva parlamentu v Bruseli

PhDr. Anna Šimová, Mgr. Mária Reviľáková - organizácia a pedagogický dozor


Last Updated ( Thursday, 19 September 2013 17:39 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin