GLS opäť úspešne PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Wednesday, 27 May 2009 19:33

     V dňoch 28. apríla až 1. mája 2009 sa uskutočnilo 31. celoslovenské kolo SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) v priestoroch SOŠ technickej v Liptovskom Hrádku. Víťazi krajských kôl obhajovali svoje vedecké práce v rôznych súťažných odboroch.

     Aj náš okres mal svojich zástupcov - boli to študenti Gymnázia Leonarda Stöckela. V odbore 04 - biológia sa Peter Mikula s prácou Pozorovanie druhovej diverzity a správania vtáctva umiestnil na 2. mieste, študenta pripravoval RNDr. Ján Kleban, PhD. V odbore 13 - história, politológia, filozofia sa Vincent Bujňák s prácou Macedónsky konflikt v európskom kontexte umiestnil na 3. mieste, v tom istom odbore sa Oliver Zajac s prácou Vznik a rozvoj zaniknutých sklární v okolí Bardejova umiestnil na 6. mieste. Oboch študentov pripravovala PhDr. Anna Šimová. Katarína Porubská obsadila v odbore 05 - geovedy s prácou Komplexná analýza saharskej púšte so zameraním na humánno-geografický aspekt 6. miesto, študentku pripravovala Mgr. Daniela Železná.

     V histórii SOČ-iek, na ktorých sa GLS zúčastňovalo, je jeden z najúspešnejších ročníkov v krajskej a hlavne v celoslovenskej súťaži. Naše umiestnenia sú dôkazom, že GLS má výborné meno nielen medzi strednými školami v Prešovskom kraji, ale aj  v celoslovenskom hodnotení.

     Každý z nás sa už svojím postupom zaradil medzi najlepších mladých "vedátorov" na Slovensku. Práce si vyžadovali nielen talent, ale aj odriekanie, trpezlivosť, dôkladné štúdium, pri samotnom obhajovaní aj rétorické schopnosti a prácu s IKT pred odbornou komisiou. Všetci sme tak dôstojne reprezentovali nielen seba, ale aj svoju školu, okres a Prešovský kraj.

 

Vincent Bujňák, študent 3. C triedy GLS

 

Foto: Denisa Benková: Študenti Gymnázia L. Stöckela (sprava) Peter Mikula, Katarína Porubská, Vincent Bujňák a Oliver Zajac boli "horúce želiezka" Bardejova na 31. celoslovenskom kole SOČ v Liptovskom Hrádku

Last Updated ( Wednesday, 10 June 2009 13:58 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin