Veľké finále PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Wednesday, 27 May 2009 20:12

Veľké finále

   V dňoch 9. - 11. mája sa v Bratislave uskutočnilo finálne kolo ligy v akademickej debate, na ktorej sa stretli študenti z celého Slovenska. Počas celého školského roka sa konali regionálne turnaje, z ktorých sa do Bratislavy dostali len tí najlepší.

   Čo je to akademická debata?

   Akademická debata je súťažná disciplína, v ktorej trojčlenné tímy prezentujú svoj názor na vopred zadanú tézu a snažia sa presvedčiť porotu o hodnovernosti svojich argumentov, ktorými vyvracajú súperovu líniu. Tézy pokrývajú široké spektrum aktuálnych tém, týkajúcich sa nielen politiky, ale aj školstva, ľudských práv, eticko-morálnych otázok a rôznych všeobecných tém. Každá debata má svoje presne stanovené pravidlá. Prečo je pre študentov prínosom? Učí debatérov kriticky myslieť, zameriava sa na obsahovú kvalitu rečí, prispieva k učeniu tímovej práce, zlepšuje verejné vystupovanie, formuje prezentáciu vlastných názorov a v neposlednom rade rozširuje všeobecný rozhľad.

     Na finálnom kole debát v Bratislave sa zúčastnilo 18 tímov, ktoré sa mesiac prípravovali. Ohlásená téza sa tentoraz týkala školstva a znela: Súkromné stredné a základné školy nie sú vo verejnom záujme. Každý tím debatoval na túto tézu dvakrát a jednotlivé debaty viedol z opačnej pozície. Potom nasledovali dve tézy, ktoré boli ohlásené hodinu pred debatou. Po vyhodnotení sa zúžil počet debatujúcich, ktorí pokračovali vo štvrť finále. Bardejov reprezentovali dva tímy z Gymnázia Leonarda Stöckela. Jeden z týchto tímov sa dostal do štvrťfinále. Debatérmi v ňom boli: Branislav Albert 4. D, Branislav Pilár 3. D a Daniel Vigláš 1. C.

   Nasledujúci deň sa konalo semifinále, v ktorom sa bardejovský tím už nepresadil. Poslednou etapou bolo samozrejme finále, do ktorého sa prebojovali debatéri z východného Slovenska, presnejšie tím z Gymnázia Trebišovská v Košiciach, ktorý vyhral nad tímom Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Títo najšikovnejší mali možnosť postaviť sa za rečnícky pult v Národnej rade Slovenskej republiky. Práve na tomto mieste nás svojou prítomnosťou poctila pani poslankyňa Belousová, ktorej vďačíme za privítanie v NR SR.

Barbora Drotárová, študentka 2. D triedy

Last Updated ( Sunday, 07 June 2009 12:31 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin