Návšteva Cernu PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Sunday, 04 October 2009 21:10

     Fyzike sa venujem už niekoľko rokov a pravidelne riešim fyzikálnu olympiádu (FO). Minulý rok som sa umiestnil na 1. mieste v krajskom kole FO v kategórii B a mal som tak možnosť zúčastniť sa na týždennom pobyte v Európskom ústave časticovej fyziky (CERN), ktoré je blízko Ženevy. Tento program (Slovak School Students Programme) bol organizovaný vďaka Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a Agentúre na podporu výskumu a vývoja. Dostal som sa teda na pracovisko, kde práve prebieha obrovský experiment, ktorý má odhaliť záhady nášho vesmíru.

     Cestou do CERNu sme navštívili múzeum A. Eisteina v Berne, kde sme mohli vidieť jeho maturitné vysvedčenie, a tiež sme sa nechali vyviesť lanovkou na Chamonix v Alpách vo výške okolo 3777 m. n. m., z ktorého je možné vidieť Mount Blanc. Počas pobytu sme absolvovali výlet do Ženevy, kde sme sa zúčastnili na prednáške S. Hawkinga o vzniku vesmíru, ktorú prednášal na tamojšej univerzite.

     CERN zamestnáva vyše 4000 pracovníkov z 30-tich štátov, ktorí skúmajú deje modernej fyziky. Najväčší aj najznámejší je projekt LHC (Large Hydron Collider), čo je 27-kilometrový urýchľovač častíc, ktorý je uložený okolo 100 metrov pod zemou na území Francúzska aj Švajčiarska. S ním chcú urýchliť zväzky protónov alebo ťažkých iónov na 99,99% rýchlosti svetla, pričom na štyroch miestach, kde sa nachádzajú detektory častíc, sa majú zraziť. Podľa teórií má vzniknúť kvarkovo-gluónová plazma, čo je hmota, ktorá vznikla bezprostredne po Veľkom tresku. Tento experiment okrem iného potvrdzuje teóriu relativity.

     Navštívili sme aj časti experimentu ALICE, ktorý je chránený mnohými bezpečnostnými opatreniami. ALICE slúži ako jeden zo štyroch detektorov častíc, na ktorom pracuje najviac Slovákov z CERNu. Prednášky o antihmote, informačných technológiach a iné, ktoré nám pripravili profesori z UPJŠ a aj slovenskí vedci pracujúci v CERNe, vysoko obohatili moje vedomosti z oblasti modernej časticovej fyziky. 

     Počas nášho pobytu sme robili mnoho experimentov. Najväčším z nich bolo zostrojenie hmlovej komory, v ktorej sme pozorovali kozmické žiarenie. Pracovali sme s látkami ako je suchý ľad, čo je oxid uhličitý schladený na - 78,5 °C. Boli sme aj v CERN Computer a videli sme počítač, na ktorom Tim Berners-Lee vymyslel World Wide Web, dnes známy internet. V centre sa nachádza okolo 10 000 počítačov, ktorých úlohou je ukladať a analyzovať dáta z experimentov.

     Domov som si priniesol mnoho skvelých zážitkov, vedomostí a motivovala ma možnosť pracovať v budúcnosti práve v CERNe. Minulý rok sprevádzali spustenie LHC komplikácie, ale 15. novembra tohto roku má byť experiment daný do prevádzky (podrobnejšie informácie na www.cern.ch).

     V mojich posledných riadkoch by som sa chcel poďakovať svojmu profesorovi fyziky RNDr. P. Bubákovi za pomoc pri odhaľovaní zákutí tejto vedy.

                                                                                                  Anton Kovaľ, študent 4. D triedy

Last Updated ( Tuesday, 27 October 2009 09:55 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin