Keď sa jazyky spoja... PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Saturday, 10 October 2009 21:50

... vznikajú spoločné zážitky, predstavy a podujatia...

     Presvedčili sme sa o tom aj na tohtoročnej slávnostnej akadémii Gymnázia Leonarda Stöckela, ktorá bola venovaná ukončeniu významnej etapy celkovej rekonštrukcie budovy a okolia GLS. Výnimočná nebola iba svojim obsahom, ale aj hosťami. Boli nimi žiaci a profesori z nemeckého Gymnázia Ernesta Barlacha v Unne a z poľského Licea Jána Kochanovského v Muszyne.

     O réžiu tejto akadémie sa postarala Mgr. E. Koščová. Na úvod nás do príjemnej atmosféry dostala komorná hudba pod vedením RNDr. P. Bubáka, ktorý sám osobne hral na klavíri a sprevádzal tak študentov. Aj vďaka tomu nám táto skladba od skladateľa Belu Kelera poskytla naozajstný umelecký zážitok. Zážitok ladnosti a vznešenosti zosilnel, keď na pódium vystúpili Michal Medrický a Barbora Brnušáková. Opäť raz ukázali, že tanec má vždy miesto v srdci každého z nás.

     Po tomto vystúpení prišiel na pódium pán riaditeľ RNDr. M. Tribus. Jeho príhovor objasnil aj iné dôvody uskutočnenia tejto akadémie. Prítomný bol aj pán primátor MUDr. B. Hanuščák, ktorý spolu s naším pánom riaditeľom odovzdával ceny študentom, ktorí svojimi schopnosťami reprezentovali našu školu aj za hranicami nášho kontinentu. Boli nimi Stanislav Hrivňak, ktorý je bronzový medailista v medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v Mexiku (na jeho príprave sa podieľal RNDr. P. Bubák) a Peter Mikula, ktorý je úspešný reprezentant na medzinárodnej prehliadke projektov z biológie v Tunise (pripravoval ho RNDr. J. Kleban, PhD.).

     Mnohí z nás si ani neuvedomujeme, akí dôležití sú pre nás naši učitelia a profesori. Každý deň sa nám snažia dať to dôležité, čo v živote potrebujeme - vzdelanie. Oni sa na túto ťažkú prácu dali, a preto im právom patrí veľké ďakujeme, ktoré sa na tejto akadémii nieslo v podobe ocenenia Cena riaditeľa GLS. Táto cena bola udelená RNDr. C. Knapovi za dlhoročnú úspešnú pedagogickú a metodickú prácu v rámci predmetovej komisie chémie a Ing. N. Hutňanovej za iniciatívnu a obetavú prácu v modernizácii a informatizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na GLS.

     Počas odovzdávania týchto cien a vlastne aj celej akadémie nám dotvárala krásny hudobný zážitok kapela pod vedením pána profesora Ing. Š. Biroša. Nechýbalo folklórne vystúpenie pod vedením RNDr. V. Sabola a Mgr. I. Sabolovej. Vďaka ich úsiliu sme sa mohli zahľadieť a započúvať do našich rodných a vlasteneckých piesní a tancov. Svoje herecké schopnosti preukázali naši študenti v divadelnom predstavení pod vedením Mgr. E. Koščovej.

     Verím, že vystúpenia ulahodili očiam a ušiam nielen domácich, ale aj hostí z Nemecka a Poľska. Práve im sa pán riaditeľ poďakoval za priateľskú integráciu našich národov v Európskej únii a odovzdal im spomínanú Cenu riaditeľa GLS. K oceneným patrili: Miroslava Hadala - riaditeľka Licea J. Kochanovského v Muszyne, Andrzej Ganzarz - riaditeľ Gymnázia v Muszyne, Katarzyna Cena - profesorka nemčiny na týchto školách, ďalej hostia z Nemecka: Helen Menzies - Esskuchen a Oliver Schulze Havisbeck.

     Vrátim sa späť k dôvodu uskutočnenia tejto akadémie. Naša škola sa môže pýšiť naozaj krásnym okolím, ktorého skrášlenie sa udialo aj vďaka podpore ľudí, ktorým bola odovzdaná Cena riaditeľa Gymnázia Leonarda Stöckela. Naša vďaka patrí: primátorovi mesta Bardejov MUDr. B. Hanuščákovi, Ing. P. Tarcalovi, členovi školskej rady pri GLS, MUDr. A. Karolovi, členovi školskej rady pri GLS, (ktorý, žiaľ, už nie je  medzi nami, a tak jeho cenu in memoriam prevzala manželka p. B. Karolová), MUDr. P. Prokopovičovi, MUDr. A. Havrilovi a JUDr. J. Patakymu. 

     Pocit z tejto akadémie, ktorá bola výnimočná skoro všetkým, je naozaj úžastný. Až  pri výsledkoch namáhavej práce si všetci uvedomíme, že to, čo robíme s plným nasadením, má vždy zmysel.

 Michaela Varcholová, študentka GLS, 2. E triedy

 

Fotogaléria:

        

Last Updated ( Tuesday, 27 October 2009 10:01 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin