Literárny podvečer s Jozefom Makom PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Wednesday, 30 December 2009 16:20

Riaditeľ GLS RNDr. Marcel Tribus v záverečnom slove ocenil úroveň stretnutia s literatúrou, ktoré usporiadala Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove a vyslovil želanie, aby v takomto odborno-umeleckom duchu boli vedené literárne semináre študentov.

Prevzaté z nezávislého regionálneho týždenníka Bardejovské novosti, z 15. 12. 2009

 

     "Trp, Jozef Mak. Človek - milión si, nuž vydržíš všetko, keďže nie je pravda, že najtvrdší je kameň, najmocnejšia je oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak."

     Týmito slovami končí svoj príbeh o Jozefovi Makovi Jozef Cíger-Hronský, tými istými slovami končilo 24. novembra 2009 stretnutie s literatúrou v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove a rovnakými slovami začína každá moja spomienka na tento literárny podvečer. Možno aj preto, že sú najsilnejším okamihom Hronského knihy.

     Kde však hľadať najsilnejší okamih literárneho stretnutia, ktoré bolo realizované Gymnáziom Leonarda Stöckela a Okresnou knižnicou Dávida Gutgesela v Bardejove s podtitulom Láska a utrpenie v románe J. C. Hronského Jozef Mak? Kde presne bola tá chvíľa, kedy sme mali pocit, že sa nám literatúra dostala "pod kožu"? Neviem. Tu som totiž mala pocit, že realita nášho rýchleho života ustúpila kdesi do úzadia a zostala len literatúra so svojou zázračnou silou zušľachťovať, poľudšťovať a zjemňovať človeka.

     Snáď sa niekomu vynorí v mysli otázka, ako dokáže kniha Jozef Mak človeka zjemniť a zušľachtiť, keď spracúva, ako vieme, nesmierne ťažkú tému. Dokáže. O to viac, že PhDr. Mária Bušíková, PhD., ktorá celý, dovolím si skonštatovať, odborno-umelecký seminár pripravila, ho koncipovala tak, aby bol tento skvost slovenskej literatúry priblížený poslucháčom z viacerých pohľadov. Ponúkla nám nielen prierez Hronského literárnou tvorbou a priblížila nám jeho životné osudy v nechcenom politickom súkolesí i osudové rozhodnutie odísť, ale prostredníctvom jej študentov sme sa ocitli priamo uprostred románového príbehu. Príbehu, v ktorom sa snúbi ľudský údel, tiché šťastie a pokora s hriechom, nádejou a neskutočnou silou žiť. Aktéri tohto stretnutia sa nám pokúsili priblížiť Hronského snahu spoznať zákonitosti života, o ktorých sa nedá rozprávať, pretože sú na samom dne ľudskej duše, sú jednoducho nevypovedané, ale ľudsky prežité. A že sa im to skutočne podarilo, niet pochýb.

     Filozofické uvažovanie nad veľkosťou a zložitosťou ľudského bytia i nad napĺňaním sa ľudského osudu nám ponúkla Mgr. Jana Lešková z Gymnázia Leonarda Stöckela a pohľad na Hronského dielo zo štylistického i syntaktického hľadiska bol v réžii PaedDr. Jany Guľovej, PhD.

     Umeleckosť literárneho podvečera veľmi dômyselne dotvárala hudba v podaní Ing. Štefana Biroša a MUDr. Ľubomíra Guľu, a to presne tak, aby sme ten zvláštny pocit prežitého vnímali ešte citlivejšie. Jednoducho povedané, ak nás v danom okamihu nestrhol pohnutý osud Jozefa Maka, tak jemné tóny hudby nás nasmerovali presne tam, kam bolo potrebné, teda k vnímaniu jedinečných ľudských hodnôt.

     Záverečné slová uznania patrili riaditeľovi GLS v Bardejove RNDr. Marcelovi Tribusovi, ktorý vyslovil želanie, aby v takom duchu boli vedené literárne semináre študentov.

     Poďakovanie riaditeľky Okresnej knižnice D. Gutgesela Mgr. Ľudmily Jászayovej všetkým prítomným, a zvlášť PhDr. Márii Bušíkovej, PhD., ktorá vniesla do tohto stretnutia s literatúrou nielen svoje myšlienky, ale najmä dušu, bolo akýmsi nepísaným prísľubom, že takéto podujatie nebolo určite posledným. Veď literatúra napriek svojej krehkosti paradoxne človeka zoceľuje a robí ho schopnejším primerane sa zapájať do každodenného reálneho diania. Je pomysleným mostom medzi chceným, tušeným a žitým - teda museným. A v tom je jedinečnosť a skutočná hodnota literatúry.

Dr. Janette Lišivková

Last Updated ( Tuesday, 26 January 2010 10:56 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin