Literárny seminár PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Tuesday, 19 January 2010 11:00

     Ak je našou ambíciou vstúpiť do autorskej dielne J. C. Hronského a súčasne sa zmocniť autorského zámeru v románe Jozef Mak, nemôžeme nespomenúť tie mimoliterárne skutočnosti, ktoré nás dovedú k novému interpretačnému poznaniu. Berúc do úvahy aj mimoliterárne skutočnosti, zvolili sme nasledujúcu štruktúru.

 • Jozef Cíger- Hronský
 • Literárnohistorický kontext J. C. Hronského
 • Návraty k Hronskému
 • Hronský a slovenská dedina
 • Hronský a jeho organizátorské úsilie
 • Hronský v nechcenom politickom súkolesí
 • Osudové rozhodnutie opustiť Slovensko
 • Hronský v slovenskom literárnom kontexte
 • Udomácňovanie sa modernistických tendencii
 • Hronský a moderna
 • Mak - interpretácia textu
 • Jozef Mak - stelesnenie ľudského, nie románového údelu
 • Narodenie Jozefa Maka
 • Filozofické uvažovanie nad Makovým bytím
 • Hodnoty smerujúce k tichému šťastiu
 • Zlomová situácia - Makov odchod na vojnu
 • Filozofický rozmer ľudského bytia
 • Makova vnútorná vzbura
 • Citové a pocitové podložie mužskej postavy k dvom ženám - Maruši a Jule
 • Ženské postavy vo vzťahu k Jozefovi Makovi
 • Poznanie Jozefa Maka
 • Príťažlivosť Hronského postáv

Odborní garanti: Mgr. Jana Lešková 
 Mgr. Mária Reviľaková
 PhDr. Mária Bušíková, PhD.
Hudba:Ing. Štefan Biroš 

Spolupráca so študentami z krúžku Galatea:Barbora Kertysová 
 Marek Kušnír
 Jana Pangrácová
 Martin Choma
 Emília Tipulová
 Alexander Šesták
 Adrián Molčan 
 Martin Juríček
 Ľudmila Leškaničová
 Tatiana Vančiková
 Martin Kotora
 Jana Hankovská

Odkaz: Slovenský jazyk a literatúra v škole (časopis pre otázky jazyka a literatúry), ročník 55, dvojčíslo 1-2/2008/09

            Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, ročník LVII, číslo 11/2, 2009

 

Fotodokumentácia: Mária Harčárová, študentka 2. A triedy

 

 

Last Updated ( Monday, 08 February 2010 22:53 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin