Olympiáda ľudských práv PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Friday, 19 February 2010 20:55

     Dňa 9. februára 2010 som sa po dlhých týždňoch príprav zúčastnila na krajskom kole Olympiády ľudských práv. Konala sa v priestoroch Obchodnej akadémie Volgogradskej ulici v Prešove.

     OLP je pre mnohých málo známa z toho dôvodu, že v porovnaní s ostatnými olympiádami nemá až takú dlhoročnú tradíciu. Tento rok sa konal jej 12. ročník, no o jej vysokej úrovni niet pochýb. V úvode nás veľmi srdečne privítali organizátori súťaže a jednotliví členovia komisie. Nasledovala samotná súťaž pozostávajúca z písomnej a ústnej časti. Najprv sme museli, samozrejme, absolvovať písomnú časť - test s 35-imi otázkami, pričom forma odpovedí bola rôzna: rozhodnúť o správnosti/nesprávnosti daného výroku, výber jednej zo štyroch ponúknutých možností, a tiež doplnenie odpovede. Tieto otázky si starostlivo preverili náš všeobecný prehľad v oblasti zákl.  ľudských práv. Po tomto kole nastali chvíle plné očakávania, kto postúpi do ďalšieho, ústneho kola. Súťažiacich bolo spolu 26 a postúpiť mohli 15, preto v každom z nás horela iskierka nádeje.

Mne sa postúpiť a dostať sa v ústnom pohovore pred porotu podarilo. Každý z postupujúcich sa mal vyjadriť k 1 z 15 téz, týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd. Pri týchto pohovoroch musel súťažiaci preukázať svoju zdatnosť nielen v základnom právnickom, ale aj politickom prehľade a reagovať na aktuálne problémy a udalosti dnešnej doby. Po ústnej časti nasledovalo záverečné vyhodnotenie. Do celoslovenského kola mohli postúpiť len prví ôsmi, žiaľ mne sa medzi nich umiestniť nepodarilo. No napriek tomu, to bola pre mňa neopakovateľná skúsenosť, ktorá ma obohatila a posunula vpred.

     Po niekoľkoročnej stagnácii tejto olympiády na pôde GLS musíme vysloviť vďaku všetkým tým, ktorí sa pričinili o jej "znovuzrodenie". Najmä PhDr. Ingrid Molčanovej za jej čas, ústretovosť a pomoc pri mojej príprave. Vďaka.

Dominika Belejčáková, študentka 3. A triedy

Last Updated ( Friday, 19 February 2010 21:19 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin