Komično v okresnej knižnici PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Monday, 03 May 2010 19:46

     Dôkazom toho, že Okresná knižnica Dávida Gutgesela dokáže svojich čitateľov upútať aj inak ako len knihami, je fakt, že sa v nej často konajú rozličné podujatia. Tentoraz milovníkov literatúry a vzdelávania prekvapila seminárom na tému komično v našom živote.

     Tento projekt bol zorganizovaný pod taktovkou PhDr. Márie Bušikovej, PhD., ktorá aj spolu so študentmi Gymnázia Leonarda Stöckela, literárno - dramatický krúžok Galatea v hlavných úlohách so Stanislavom Puzderom, Jaroslavou Hankovskou a Andreou Jaroščákovou, v technickej spolupráci s Markom Rumanom  pripravila vtipnú divadelnú scénku. Taktiež komično analyzovala z literárneho hľadiska a na tomto seminári mala hlavné slovo. Do scenára sa pripojili aj Mgr. Jana Lešková, PaedDr. Janette Lišivková a PaedDr. Jana Guľová, PhD. Už tieto tri mená môžu prezradiť, že komično bolo rozdelené z troch rozličných hľadísk - z hľadiska filozofického, z hľadiska ľudovej tvorby a z hľadiska jazyka.

     Mgr. Jana Lešková sa venovala otázkam, čo je komickosť a prečo sa zdá každému komické niečo iné. Podotkla tiež, že to, čo komické je, nemusí byť vždy dobré a správne a môže v tom byť aj kúsok ľudskej zloby. Tento prípad nastáva vtedy, ak komično nachádzame v cudzom nešťastí.

     PaedDr. Janette Lišivková sa snažila vyvrátiť výrok Svetozára Hurbana Vajanského o tom, že slovenskej náture pristane viac tón smutnej fujary ako radostný pokrik. Zamerala sa na ľudové piesne, ktorých komično spočívalo predovšetkým v láske k alkoholu. V týchto piesňach prevládala až absurdita, čo sa potvrdilo v jednej z nich, kde bol rozhovor fľaše s pohárikom. Aj do tejto oblasti komična sa zapojili študenti, resp. študentky gymnázia, ktorým s prípravou pomohli Mgr. Ida Sabolová a RNDr. Vladimír Sabol a ktoré v podobe tanca a spevu sprostredkovali názornú ukážku komična v ľudovej tvorbe.

     PaedDr. Jana Guľová, PhD. poznamenala, že komično v jazyku je veľmi rozmanité a humorne môžu pôsobiť napríklad aj mená osôb, ktoré vyznievajú kontrastne (lekár s menom Peter Hrobár), rôzne frazeologizmy (Kto druhému jamu kope, nemusí byť hrobárom) a iné.

     Dôkazom toho, že komično je aj v modernej hudbe, sú piesne od Milana Lasicu a Júliusa Satinského v interpretácii Ing. Štefana Biroša, ktorý ruku k dielu priložil nielen prostredníctvom spevu, ale aj hrou na gitare.

     Na záver už len spomeniem, že obecenstvu, a hlavne študentom gymnázia, ktorí sa veľmi radi zúčastňujú na takýchto podujatiach, sa seminár páčil. Nebolo to iba kvôli vhodne zvolenej a veľmi zaujímavej téme, akou je komično, ku ktorej sa dalo vyjadriť, i hlbšie nad ním popremýšľať, ale aj kvôli uvoľnenej atmosfére a spontánne vzniknutým vtipným situáciam. Týmto by som sa chcela poďakovať tým, ktorí prišli s nápadom zorganizovať takýto seminár a zrealizovali ho.

Barbora Šivecová, študentka 2. C triedy

Last Updated ( Wednesday, 12 May 2010 12:35 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin