GLS má z Azerbajdžanu bronz PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Wednesday, 19 May 2010 06:41

     Ako môže vyzerať štúdium na strednej škole a následný voľný čas, ked Vás niečo baví a ešte k tomu ste obdarení aj troškou talentu? Ak Vás zaujíma internet, počítačové hry alebo najnovšie filmové "trháky", ste schopní sedieť pred monitorom či obrazovkou celé hodiny a výsledkom je chvíľkový zážitok či troška viac adrenalínu v krvi.

     Peter Mikula, maturant Gymnázia L. Stöckela v Bardejove, venoval svoj voľný čas, ale aj niekoľko školských dní ornitológii, výskumu druhovej diverzity a správania sa vtáctva vo vybraných lokalitách v okolí Bardejova. Počas štyroch rokov gymnaziálneho štúdia spracovával informácie o vtáčích druhoch vlastnými pozorovaniami (1999 - 2010), ktoré prezentoval v troch samostatných prácach (2007, 2008, 2009) v rámci biologickej olympiády a stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ, odbor 04 - biológia). Všetky svoje informácie, ktoré boli získané takmer každodenným pozorovaním vtákov vo svojom okolí, porovnal s údajmi z depozitu Šarišského múzea v Bardejove získanými PharmDr. Tiborom Weiszom (významným predstaviteľom vertebratologického výskumu v Bardejove, 1952 - 1981) a Mgr. Martinom Hromadom, PhD. (z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, 1982 - 2000), ktorý v spomenutom období pôsobil v bardejovskom múzeu. Poslednú dekádu uzavreli spomenuté vlastné údaje.

    Všetky zmeny, či už išlo o presuny južne sa vyskytujúcich vtáších druhov do severnejších lokalít, alebo stratu arktických druhov porovnal P. Mikula s údajmi o vývoji priemernej ročnej teploty v Bardejove (zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava) a zistil, že niektoré zo zmien by mohli byť spôsobené práve nárastom priemernej ročnej teploty o približne 1,5°C. Ďalšie zmeny hlavne v antropologicky zaťažených oblastiach v okolí mesta Bardejov (lokalita okolo cesty do obce Mihaľov) sú spôsobené vyrušovaním vtáčích druhov v období hniezdenia a výchovy mláďat človekom (prípadne ich "štvornohými miláčikmi").

     Všetky tieto údaje zahrňujúce takmer šesť dekád spracoval do práce s názvom Zmeny druhovej diverzity vtáctva v okolí Bardejova počas rokov 1952 - 2009 s dôrazom na vplyv klimatických, antropogénnych a iných činiteľov na ich výskyt v tejto oblasti a po úspechoch na národnej úrovni v roku 2009 bol celoštátnou komisiou vybraný reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťažnej prehliadke biologickej olympiády v Baku v Azerbajdžane (v apríli 2010).

     Dojmy a celý priebeh od spracovania práce až po súťaž opisuje P. Mikula vlastnými slovami nasledovne...

     Túto tému som si vybral z dôvodu prezentácie svojho niekoľkoročného výskumu, ktorý opisuje druhovú rozmanitosť avifauny v okolí Bardejova. V práci opisujem biotop všetkých pozorovaných druhov vtákov, ktoré boli na tomto území zistené a chcel by som ňou doplniť spolu s údajmi iných ornitológov a depozitárnymi položkami Šarišského múzea v Bardejove celkovú druhovú rozmanitosť vtákov v okolí Bardejova za posledných 57 rokov. Druhým, a nemenej dôležitým cieľom práce je poukázať na zmeny rozšírenia jednotlivých druhov vtákov spôsobených najmä klimatickými činiteľmi, ale aj negatívnou ľudskou činnosťou. Ďalším cieľom práce je pomocou multifaktoriálnych analýz zistiť štatistickú významnosť vplyvu nárastu priemernej ročnej teploty na výskyt príslušného druhu. Tento cieľ bude realizovaný v spolupráci s prof. Dr. Piotrom Tryjanowskim z Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani.

     Posledný deň veľkonočných prázdninsom si pobalil všetky potrebné veci a vybral som sa na ďalekú cestu do Azerbajdžanu, kde som mal reprezentovať svoju krajinu na medzinárodnej súťaži pod názvom 4th International Enviromental Project Olympiad (INEPO), ktorá sa konala v dňoch 7. - 11. apríla 2010. Z Viedne sme (našťastie) mali priamy let do Baku, ktorý trval takmer štyri hodiny. Po prílete na miesto konania olympiády sa nás hneď ujal domáci delegát. Boli sme ubytovaní v miestnom štvorhviezdičkovom hoteli Business Palace. Aj keď výhľad a poloha tohto hotela neboli práve najvhodnejšie (z okna som mal výhľad na oceliareň a asi pol kilometra od hotela sa nachádzala väznica), aklimatizovali sme sa veľmi skoro. Menšie problémy mi spôsobil iba časový posun o tri hodiny smerom dopredu a tiež skutočnosť, že väčšina hotelového personálu nevedela po anglicky.

     Na druhý deň bola pre nás pripravená prehliadka mesta. Navštívili sme Panenskú vežu (symbol Baku) a prešli sme sa po pobreží Kaspického mora. Pozdĺž celého pobrežia sú ropné veže, čo sa podpísalo aj na znečistení pobrežia najväčšieho jazera sveta. Baku - to je naozaj prekrásne mesto s množstvom hodnotných historických pamiatok. Vládne v ňom pracovný ruch, opravujú sa tu takmer všetky budovy a stavajú sa nové centrá. Myslím. že najťažšie na celom spoznávaní mesta bolo prechádzanie cez cestu. To, že na semafore svieti zelená, pre chodcov ešte neznamená, že sme mohli prejsť na druhú stranu, keďže tunajší vodiči sú dosť bezohľadní. Počas pobytu nás veľmi potešil obed asi v najlepšom hoteli  v meste. Táto krajina je prevažne moslimská, a tak väčšinu jedla tvorilo ovocie a zelenina, prípadne kuracie alebo jahňacie mäso. Boli sme aj na návšteve ministra životného prostredia, kde som mal príhovor za delegáciu Slovenska. Večer sa všetci súťažiaci zúčastnili na Brain Storm Competition, ktorá mala preveriť naše znalosti z rôznych oblastí vedy a ttiež aj našu znalosť anglického jazyka.

   Tretí deň bol už dňom súťažným. Presunuli sme sa do veľkej haly, kde sme si deň predtým nainštalovali svoje postery. Pri prezentácii sme museli mať oblečený buď náš národný kroj alebo tričko, ktoré sme dostali (ja som si vybral kroj). Zastavovalo sa pri mne množstvo ľudí, ktorí sa chceli so mnou vyfotiť, alebo sa len tak porozprávať o krajine, z ktorej pochádzam. Častokrát bola však problémom jazyková bariéra. Veľa Azerbajdžancov vedelo iba po turecky alebo azerbajdžansky. Niektorí z nich sa dokonca čudovali, že neviem po turecky a že na Slovensku nie sú turecké školy. Každý súťažiaci mal vyhradený zoznam porotcov, ktorým musel prezentovať svoju prácu v anglickom jazyku. Na počudovanie však k niektorým súťažiacim prišlo viac než 8 porotcov (pri mne boli len traja).

     V predposledný deň sme svoje projekty predstavovali zvedavým návštevníkom. Poobede bolo vyhlásenie výsledkov. Spomedzi viac než 150 účastníkov z 34 krajín sveta boli vybrané najlepšie projekty, ktoré boli ocenené madailami. Mne sa ušla bronzová medaila, čo považujem za veľký úspech.

     Posledný deň sme strávili prezeraním si historického opevnenia mesta, ktoré je zapísané v UNESCO a nakupovali sme nejaké suveníry. Neskôr sme sa (tak trošku so smútkom) pobrali na letisko s vedením, že sa naša návšteva tejto orientálnej krajiny chýli ku koncu.

     Za túto príležitosť reprezentovať svoju krajinu na medzinárodnej scéne by som chcel poďakovať Ministerstvu školstva Slovenskej republiky za poskytnutie finančných prostriedkov, Mgr. Blanke Lehotskej, PhD. a Mgr. Ľubici Majeskej Papájovej za odborné konzultácie ohľadom posterov, RNDr. Marcelovi Tribusovi za vytvorenie podmienok pre môj výskum, RNDr. Jánovi Klebanovi, PhD. za usmerňovanie pri práci, Mgr. Alena Gombošovej za pomoc s prekladom do ruštiny.

     A ako by sa dali gymnaziálne úspechy Petra Mikulu zhrnúť? V prvom ročníku s prácou Pozorovanie jarabíc v blízkom okolí Bardejova obsadil 1. miesto v krajskom kole BIO a 1. miesto v celoštátnom kole BIO. V druhom ročníku mu práca Pozorovanie druhovej diverzity a správania spevavcov na vybraných lokalitách v okolí Bardejova priniesla 2. miesto v krajskom kole BIO, 2. miesto v celoštátnom kole BIO, 1. miesto v krajskom kole SOČ a 1. miesto v celoštátnom kole SOČ. Tretí ročník bol prácou Výskum druhovej diverzity a správania vtáctva okrem radu vrabcotvaré (Passeriformes) na vybraných lokalitách v okolí Bardejova korunovaný 1. miestom v krajskom kole a 3. miestom v celoštatnom kole BIO (s postupom na medzinárodnú prehliadku projektov ESI 2009 Tunisia).

     Zahraničná stáž na Univerzite Adama Mickiewitza v Poznani (miesto konania Ostrów Wielkopolski) a Vertebratologická exkurzia pod vedením pracovníkov Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach (Slovenský kras, Rybníky Senné a Poloniny) a zahraničná stáž v Zielonej Góre pod vedením prof. Dr. hab. Piotra Tryjanowskeho podporili rozvoj jeho budúcich profesionálnych aktivít.

     Prázdniny na konci školského roka 2008/2009 boli pre Petra pracovné, lebo na medzinárodnej prehliadke vedeckých projektov ESI 2009 Tunisia (Expo - Science International) reprezentoval školu, mesto Bardejov aj Slovenskú republiku. Za tieto mimoriadne úspechy a reprezentáciu kraja mu predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík udelil plaketu LUX MENTIUM.

Štvrtý ročník sa začal postupom do finále 42 uchádzačov o projekt a titul Talenty novej Európy organizovaného spoločnosťou CEF a Slovnaft a zavŕšil ho (ako už bolo spomenuté) bronzovou medailou z INEPO 2010 v Azerbajdžane (Baku).

 

RNDr. Ján Kleban, PhD.

Peter Mikula, študent 4. B triedy

 

Last Updated ( Thursday, 27 May 2010 16:26 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin