Vážení absolventi bardejovského gymnázia! PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 09 September 2010 13:52

     Tak ako za vašich čias, aj v súčasnosti máme v našej škole šikovných študentov a profesorov, ktorým nestačí sedieť v laviciach pri knihách a zošitoch, ale stále niečo vymýšľajú. Dôsledok tejto aktivity opísala jedna mamička v Žiadosti o prestup svojho dieťaťa na našu školu takto: "...u vás sa vždy niečo deje".

     Tentokrát je to akcia na hranici našich síl a možností, vyžadujúca aj mobilizáciu "záloh a skrytých rezerv". Sú to oslavy 500. výročia narodenia Leonarda Stöckela, jednej z najvýznamnejších osobností Bardejova, ktorej meno nesie naša škola. Jeho pedagogický odkaz je pre nás inšpirujúci a svojou prácou a výsledkami sa snažíme nadväzovať na slávnu stöckelovskú históriu bardejovského humanistického gymnázia.

     Program našich osláv začne v stredu 6. októbra o 9.00 hod. trojdňovou Medzinárodnou študentskou konferenciou k životu a dielu Leonarda Stöckela. Príspevky budú prednášať študenti stredných škôl zo Slovenska, Nemecka, Poľska a Nórska. Program konferencie bude (okrem iného) v prestávkach spestrený dramatickými a filozofickými scénkami z obdobia života L. Stöckela. Zo študentských prác, ktoré budú na konferencii prezentované, chceme vydať zborník, ktorý by mal byť jedným z prvých exemplárov v pripravovanom múzeu L. Stöckela v Bardejove.

 

     V piatok 8. októbra 2010 o 9.00 hod. vyvrcholí program osláv odhalením Pamätníka Leonarda Stöckela v parku pri fontáne pred budovou našej školy. Pamätník vytesáva z bulharského vápenca náš absolvent - akademický sochár Martin Kutný. Pamätník bude asi tri metre vysoký a bude symbolizovať aj oblasti, v ktorých L. Stöckel vynikol. Bude to vôbec prvý pamätník významného Bardejovčana v jeho rodnom meste.

     Po slávnostnom odhalení pamätníka, ktoré dramaturgicky pripravuje náš absolvent Juraj Bochňa, prejdú účastníci slávnosti alegorickým sprievodom bardejovským námestím s malými zastaveniami pri epizódkach z čias života L. Stöckela. Námestie by malo vtedy žiť (s naším finančným prispením) čulým žiacko-mládežníckym stöckelovským životom, o ktorý sa postarajú bardejovské CVČ a ZUŠ.

     Alegorický sprievod, v ktorom budú naši profesori, študenti, ale aj absolventi našej školy v kostýmoch alebo (aspoň) v čapiciach z čias L. Stöckela, prejde do športovej haly, kde bude pripravená slávnostná akadémia.

     Vážení absolventi, o finančný príspevok na Pamätník L. Stöckela som nežiadal žiadnu veľkú firmu, lebo podľa našich predstáv by to nemala byť len srdcová záležitosť niekoľkých podnikateľov, ale vec cti a hrdosti väčšiny Bardejovčanov. Nejde nám o jednorázové veľké príspevky (aj keď ani tie sa nestratia), ale o počet ľudí, ktorí svojím darom prejavia svoj vzťah k mestu a regiónu, v ktorom žijú alebo z ktorého pochádzajú. Príspevok by teda mal byť prejavom hrdosti a lokálpatriotizmu čo najväčšieho počtu Bardejovčanov.

     Verejná zbierka, ktorú študenti nášho gymnázia prostredníctvom neinvestičného fondu IUVENES pri GLS organizujú, začala koncom júna v tomto roku, pokračovala cez celé prázdniny a končiť by sme ju chceli v deň odhalenia pamätníka 8. októbra. Študentov so sklenenou urnou ste mohli stretnúť pred Poľsko-slovenským domom v Bardejove, s mobilnou urnou na námestí a v budove našej školy.

     Vážení absolventi, touto cestou vás chceme poprosiť o aktívne zapojenie sa do tejto zbierky, kde výška príspevku nerozhoduje, dôležité je vedieť, že hoci ste roztrúsení po svete, viete, kde sú vaše korene.

     Svoje príspevky posielajte na účet:

IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela, n. f. 

číslo účtu: 0451402084/0900 
variabilný symbol: 500 
Slovenská sporiteľňa 
 
Medzinárodný formát účtu: 
IBAN: SK07 0900 0000 0004 5140 2084  
BIC:  GIBASKBX

     Vašou symbolickou odmenou bude pohľadnica vydaná naším gymnáziou pri príležitosti 500. výročia narodenia Leonarda Stöckela, patróna našej školy.

     Vzhľadom na to, že sa k adresám absolventov dostávame veľmi ťažko, prosím o posunutie mojej výzvy ďalším absolventom bardejovského gymnázia, na ktorých máte mailový alebo iný dosah tak, aby som pri "odhaľovacej" reči mohol hrdo povedať: "Rodáci nezabúdajú!".

     Súčasne vás pozývam v mene organizátorov na slávnostné odhalenie pamätníka, do alegorického sprievodu a na slávnostnú stöckelovskú akadémiu.

     V prípade vášho aktívneho záujmu a zapojenie sa do osláv ponúkame za výrobnú cenu: 

     Pre pozvaných hostí a darcov bude po akadémii pripravená slávnostná recepcia. Ak by ste mali záujem na túto akciu prísť, vidieť a stretnúť sa s rodákmi, dajte nám to vedieť do 25. septembra na adresu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , aby sme sa mohli na to pripraviť.

     Tešíme sa na stretnutie

Za organizačný štáb GLS

RNDr. Marcel Tribus 

riaditeľ Gymnázia L. Stöckela v Bardejove 


Reakcie:

Dobrý deň,

Veľmi rád sa tejto akcie aktívne zúčastním, len prosím o potvrdenie správnosti čísla účtu. E-mail bol pravdepodobne napísaný v nejakom inom skripte, lebo po načítaní cez Outlookexpress v ňom chýba veľa písmen. Význam slov som si aj vďaka tomu, že som dokázal absolvovať štúdium na tomto gymnáziu, vedel domyslieť...

Ďakujem,

S pozdravom

J. C.


Dobrý deň,

veľmi pekne ďakujem za informácie o zaujímavom projekte aj za pozvánku na odhalenie pamätníka. Bohužiaľ sa nebudem môcť zúčastniť, ale do zbierky rada prispejem, len by mi pomohlo, keby bolo číslo účtu uvedené v medzinárodnom formáte (BIC, IBAN).

Prajem pekný deň,

Henrieta


Ahoj ..., pozdrav toho fyzikára-riaditeľa odo mňa, a je mi ľúto, že nemôžem prísť na tu parádu, lebo som v tom čase v Otawe. .....Držím palce ako patriot tomu podujatiu.

GD


Odkaz jedného darcu:

Vivat Stöckel! Vivat GLS!

J. J.


Last Updated ( Tuesday, 26 October 2010 10:20 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin