Vyvrcholili oslavy 500. výročia narodenia Leonarda Stöckela PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Tuesday, 12 October 2010 17:04

Škola je v stave naučiť,

čo má kto robiť, ako žiť,

človeku prospech prinesie,

ak v praxi uplatniť to vie.

                            Leonard Stöckel

 

     Bardejov patrí medzi mestá, ktoré sa môžu pýšiť nielen starobylou architektúrou, ale aj svojimi slávnymi rodákmi. K takýmto ľuďom určite patrí aj Leonard Stöckel, ktorého 500. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname.

     Bardejovské gymnázium, ktoré nesie meno Leonarda Stöckela v svojom názve, pripravilo v spolupráci s Poľsko-slovenským domom, Centrom voľného času v Bardejove a Základnou umeleckou školou Michala Vileca bohatý trojdňový program osláv 500. výročia narodenia slávneho rodáka. Záštitu nad týmito oslavami mal primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak.

     Prvou zaujímavou akciou, pripomínajúcou život v novoveku v období humanizmu a renesancie a kapitoly z aktivít L. Stöckela, bola Stöckelovská pivnica v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí. Návštevníci si tam od začiatku júla 2010 mohli pozrieť kresby Mgr. Vladimíra Harajdu s jeho vlastným komentárom.

     Druhou zaujímavou akciou bola medzinárodná študentská vedecká konferencia organizovaná učiteľmi a študentmi GLS s názvom Leonard Stöckel - prvý učiteľ Uhorska. Odborným garantom tejto konferencie, ktorú pripravovali Mgr. Jana Lešková a PhDr. Lenka Lukáčová, bol riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove PhDr. František Gutek.

     Trojdňová konferencia sa začala 6. 10. 2010 a svojimi príspevkami sa na nej prezentovalo takmer 60 stredoškolákov z Nórska, Nemecka, Poľska a zo Slovenska. Bardejov reprezentovali študenti zo Spojenej školy J. Henischa, Gymnázia J. Bosca a z domáceho Gymnázia L. Stöckela. Študenti sa predstavili nielen s odbornými príspevkami na danú tému, ale doplnili ich aj prezentáciami s využitím didaktickej techniky.

     Konferencia bola spestrená stöckelovskou hodinou etiky, ktorú pripravili študenti GLS s režisérskou taktovkou PhDr. Márie Bušikovej, PhD.

     Prehliadka bardejovského mestského historického jadra s reštaurátorom a akademickým sochárom Martinom Kutným bola pre účastníkov konferencie zavŕšením tejto zaujímavej vzdelávacej aktivity.

     Oslavy vyvrcholili v piatok 8. 10. 2010 v parku pred Gymnáziom L. Stöckela v Bardejove o 9.00 hod. Učitelia v čiernych pelerínkach previazaných mašličkou s červenými baretmi a študenti gymnázia v čiernych renesančných čapiciach v mestskom parku pred Pamätníkom L. Stöckela, zahaleného bielou plachtou, vytvorili kruh. Slávnostnou ceremóniou v dobových kostýmoch si uctili bardejovského rodáka primátor mesta, mestská rada a ďalší hostia. Po programe v renesančnom duchu, v choreografii Juraja Bochňu, oznámil riaditeľ GLS RNDr. Marcel Tribus primátorovi mesta, že sľub, ktorý gymnázisti dali, splnil. Tiež mu oznámil, že po trojmesačnej verejnej zbierke na Pamätník Leonarda Stöckela, ktorú organizovali gymnazisti, je pamätník pripravený na odhalenie. Trojmetrový vysoký štíhly pamätník z bieleho bulharského vápenca vysekal akademický sochár Martin Kutný. Pamätník vyjadruje všetky oblasti umenia a vzdelania, v ktorých Leonard Stöckel vynikal. Je v ňom znázornená symbolika reformačného humanistu, pedagóga, organizátora školského života, spisovateľa a aj hudobného teoretika.

     Pamätník odhalil primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak, biskup evanjelickej cirkvi východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol a riaditeľ Gymnázia L. Stöckela RNDr. Marcel Tribus.

     Po odhalení pamätníka účastníci osláv v mohutnom alegorickom sprievode prešli Radničným námestím s krátkymi zastaveniami pri dobových scénkach zo Stöckelovho života, ktoré pripravili študenti gymnázia. Konečným cieľom alegorického sprievodu bola mestská športová hala Mier.

     Radničné námestie vítalo alegorický sprievod čulým ruchom. O program pre žiakov základných škôl sa postaralo Centrum voľného času v Bardejove a ZUŠ Michala Vileca. Hudobný program a súťaže venované L. Stöckelovi vytvorili spolu so slnkom výbornú atmosféru pre tento slávnostný deň.

     Posledným bodom slávnosti bola slávnostná akadémia pripravená profesormi a študentmi Gymnázia L. Stöckela. Pestrý program v duchu humanizmu a renesancie začal spevom gorlického speváckeho zboru Belfersingers a hovoreného slova a hudby študentov GLS pod názvom Docendo discítur (Vyučovaním sa človek učí) - dramaticko-hudobným pásmom zo života L. Stöckela s dirigentskou paličkou Mgr. E. Koščovej. Prednášaná didakticko-reflexívna poézia od L. Stöckela nad výrokmi antických filozofov ukázala, že pre spoločenské problémy a morálku je 500 rokov krátky čas. Zdalo sa nám, že sme sa od Stöckelových čias takmer vôbec nezmenili.

     Históriu vystriedala moderná hudba a piesne v podaní Muzikaklubu pri GLS pod vedením Ing. Š. Biroša a mazúrka v choreografii Mgr. I. Sabolovej.

     Akadémia vyvrcholila strhujúcim pásmom ľudových tancov a spevov pripravených RNDr. V. Sabolom v spolupráci gymnázistov s folklórnym súborom Tarka.

     Vynikajúca atmosféra vytvorená vďačným publikom, ktorá sa zopakovala aj v podvečer na repríze slávnostnej akadémie, dodala oslávam 500. výročia narodenia L. Stöckela dôstojnosť a vážnosť, ktorú si náš slávny rodák určite zaslúži.

-mt-

Foto: Petra Kochaniková, študentka 4. A, Mária Harčarová, študentka 3. A, Petra Rešetárová, študentka 3. A, Róbert Tuma, študent 3. E

 

Last Updated ( Tuesday, 26 October 2010 14:58 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin