MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA Leonard Stöckel - "prvý" učiteľ Uhorska PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Saturday, 16 October 2010 18:25

     V dňoch 6. - 8. októbra 2010 sa v priestoroch Gymnázia Leonarda Stöckela konala Medzinárodná študentská konferencia pod záštitou primátora mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščaka. Slávnostné otvorenie začalopozdravným príhovorom riaditeľa školy RNDr. Marcela Tribusa, nasledovne príhovorom Mgr. Valentíny Koščovej zo Šarišského múzea a napokon vyhodnotením literárno-výtvarnej súťaže Leonard Stöckel - inšpirácie pre zajtrajšok vyhlásenej cirkevným zborom ECAV.

     Po oficiálnom úvode nasledovali príspevky rozdelené do troch sekcií. V sekcii Leonard Stöckel - slávny bardejovský rodák sa prezentovali Mgr. Jozef Petrovič (riaditeľ mestského archívu) genealógiou Stöckelovho rodu, ďalej študenti základnej školy, Spojenej školy J. Henischa, ale najmä študenti gymnázia. V druhej sekcii pod názvom Vznik a šírenie reformačného myslenia v Európe v 16. storočí  predniesli svoje príspevky zahraniční študenti z Nórska, Nemecka i Poľska. Konferenciu oživila zaujímavá prehliadka Bardejova i divadelná Hra o Zuzane v podaní študentov nášho gymnázia pod vedením PhDr. M. Bušíkovej, PhD. Pokračovalo sa príspevkami PhDr. Mariána Damankoša (riaditeľa Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove), študentmi tohto gymnázia, slovo dostali aj študenti Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici, Gymnázia J. A. Komenského v Košiciach, Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, Evanjelického lýcea v Bratislave a Gymnázia Don Bosca v Bardejove. Tretia sekcia príspevkov sa niesla pod názvom Renesančné umenie na Slovensku.

     Mal som tú česť moderovať konferenciu hneď v prvý deň jej konania. Hostia, pedagógovia i študenti na mňa urobili veľmi dobrý dojem. Príspevky obsahovali množstvo informácií a bolo "cítiť" aj počuť, že to nebola jednodňová práca. Každý príspevok si vyžadoval snáď aj niekoľkomesačnú prípravu zháňania informácií a ich následného spracovania. Počas konania konferencie vládla v aule (mieste, kde sa konferencia konala) veľmi dobrá atmosféra a študenti z Bardejova, iných slovenských miest i zo zahraničia boli disciplinovaní. Pre tých, ktorí prezentovali svoje práce, bolo pripravené občerstvenie, obed i večera.

     Konferencia mi ponúkla nový rozmer a pohľad či už na osobnosť Leonarda Stöckela, alebo na reformačné myslenie. Aj moderovanie konferencie bolo pre mňa tou skúsenosťou, na ktorú tak skoro určite nezabudnem. Oceňujem aj spoluprácu s pedagógmi a ako veľmi efektívny vnímam aj preklad jednotlivých vstupov do anglického jazyka, ktorý bol určený pre študentov zo zahraničia. Spokojnosť je určite na strane školy, pedagógov i na strane študentov, ktorí si vyskúšali prezentovanie prác na verejnosti. Verím, že aj pre nich je to nezabudnuteľný zážitok. Každý účastník dostal účastnícky list a malú pozornosť v podobe porcelánu.

     Na záver by sme v mene študentov chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na týchto oslavách podieľali, hlavne vedeniu školy a organizátorkám Mgr. Jane Leškovej a PhDr. Lenke Lukáčovej. Tí, ktorí sa na oslavách zúčastnili, boli obohatení nielen množstvom nových poznatkov o Leonardovi Stöckelovi, ale aj ozajstným umením v podobe slova, hudby, tanca i spevu.

Stanislav Petrič, študent 4. A triedy a Barbora Šivecová, študentka 3. C triedy

 

Fotodokumentácia: Mária Harčarová, študentka 3. A triedy

 

Last Updated ( Wednesday, 27 October 2010 15:14 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin