Eustory - z GLS do Bulharska PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Friday, 12 November 2010 19:48

     O pobyte v Bulharsku Lenka Polčová napísala: "V dňoch 10. 10. - 17. 10. 2010 sa konala medzinárodná akadémia EUSTORY Youth Academy v Bulharsku (Sofia, Plovdiv), ktorá sa niesla v duchu témy seminára - Medzi Západom a Orientom: Náboženská rôznorodosť v Bulharsku. Možnosť zúčastniť sa na tomto seminári mali výhercovia národných súťaží o európskych dejinách, Eustory. Základným kritériom zohľadňovaným pri výbere účastníkov bola zručnosť v anglickom jazyku. Na akadémii sa zúčastnili študenti z nasledujúcich európskych krajín: Dánska, Estónska, Fínska, Nemecka, Talianska, Litvy, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Španielska.

     Som vďačná, že som mala možnosť zúčastniť sa na tejto letnej akadémii (či vlastne jesennej) a spoluvytvárať celý seminár s mladými ľuďmi z celej Európy. Najdôležitejším poznatkom, ktorý som nadobudla po týždni strávenom v cudzom meste s úplne cudzími ľuďmi bol fakt, že ovládanie anglického jazyka je nefalšovaným a najprirodzenejším spojením medzi mnou a okolitým svetom. Tým ďalším pozoruhodným zistením bolo, že učiť sa dá aj nenúteným, a o to viac zaujímavým spôsobom, čoho dôkazom bolo sedem prekrásnych dní strávených v dvoch bulharských metropolách, v Sofii a Plovdive.

     Na sofijskom letisku ma čakal neznámy človek s tabuľou Eustory a odvtedy sa to zomlelo veľmi rýchlo. Možno aj preto, že od momentu, keď som vstala z postele do momentu, keď som sa uložila na spánok, som nonstop bola na nohách. Chutné raňajky, obed a večera nás posilnili a medzitým sme spoznávali kultúru náboženských skupín z rôznych uhlov pohľadu, tradície, spoluprácu a vzájomnú toleranciu či konflikty medzi náboženstvom a vládnou skupinou počas komunistického režimu. Všetky tieto vedomosti sme nadobudli počas každodenných diskusií, kreatívnych hier, scénok, vlastným pozorovaním. Tiež počas lekcií s expertmi na danú tému či priamym kontaktom s vedúcimi hlavami náboženských komunít. Čiže okrem klasického učenia sme mali možnosť doplniť si informácie o vlastnú skúsenosť, vidieť fungovať naučené skutočnosti v reálnom živote, v reálnych situáciách.

     Doteraz si pri slove moslim vybavím milého sympatického pána, lídra moslimskej komunity v Bulharsku, ako múdro a s dôvtipom vysvetľuje problematiku zmiešaných manželstiev a jeho pamätný výrok: "Láska nepozná hranice. Nezáleží na tom, aké náboženstvo nosíš v srdci."

     Jednou z nezabudnuteľných chvíľ bola aj návšteva významného, stále funkčného kláštora Batschovo, ktoré ma ohromilo svojou duchovnou podstatou, panenskou prírodou a až dych vyrážajúcim pokojom a tichom.

     Akadémia splnila svoj účel! Obohatení o nové poznatky, s množstvom krásnych obrazov, ktoré sa nám vryli do pamäti počas potulkách po kultúrnych a náboženských pamiatkach v Sofii a v Plovdive a s naťahanými nitkami po celej Európe. A ešte bola aj zábava!

Lenka Polčová, študentka 4. D triedy

Last Updated ( Friday, 12 November 2010 20:28 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin