Ukončenie poľsko-slovenského projektu na GLS PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Tuesday, 04 January 2011 11:14

     Podľa Goetheho problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu. Našťastie na ceste za tým naším problémy nenastali, hoci počasie a hlavne cesty neboli veľmi priaznivé. Opäť bol cieľ nás "vyvolených" severný sused našej malej krajiny - Poľsko. Tentokrát sme už do nám, hlavne z autobusových okien známej Muszyny, zablúdili na trochu dlhšie ako obvykle. Prišla nám totiž pozvánka na konferenciu. A keďže my namiesto slova "neviem" používame "zatiaľ neviem", posadali sme si spolu s ďalšími asi 80 ľuďmi v konferenčnej sále a čakali, čo sa asi bude diať.

     Dozvedeli sme sa skutočne veľmi zaujímavé a rozsiahle informácie o spolupráci našich škôl (Gymnáziom v Muszyne a GLS). Obojstrannú minulosť spoločných projektov prezentoval v zaujímavej prezentácii aj náš pán riaditeľ, a keďže humor je podľa Karla Čapka soľou Zeme, niesla sa aj vo vtipnejšom duchu.

     Skutočne som ani netušila, koľko spoločných projektov majú naše školy za sebou. Môžem to ospravedlniť aspoň tým, že zlé vedomosti sú horšie ako nevedomosť Smile. Samozrejme sme boli oboznámení aj s posledným projektom, tým, na ktorom sme mali tú česť sa zúčastniť. Ale o jeho priebehu sme už postupne skôr informovali. Dôležité je však podotknúť, čo vlastne z tejto spolupráce vzišlo. Keďže knihy sú základom poznania, bola to práve kniha, alebo ak chceme, akýsi spoločný album. Veľmi zaujímavý, pútavý, z každého rožku trošku. Kniha oboznamuje čitateľov s regiónmi a mestami, z ktorých obe školy pochádzajú, charakterizuje aj obe školy, ktoré sa na projekte zúčastnili a aj samotnú realizáciu projektu. A keďže koniec dielo skrášľuje, v závere je poľsko-slovenský slovník, na ktorom sme sa všetci aktívne podieľali...

     Ale ani my sme neprišli s prázdnymi rukami. Darčekom pre Poliakov sa stal plagát, na ktorom sme samozrejme my a nemožno zabúdnuť podotknúť, že bol vzorne pripravovaný Peťom Jacenkom a spol., za čo sme im veľmi povďační. No a keďže cítiť vďačnosť a nedať ju najavo, je ako kúpiť darček a nechať si ho, ďakujeme PhDr. I. Molčanovej, Mgr. S. Hruškovej, všetkým, ktorí sa podieľali na projekte akýmkoľvek spôsobom i tým, ktorí sa angažovali vo vydaní knihy. Budeme na to iste krásne spomínať, veď pred skutočnosťou možno zavrieť oči, no nie pred spomienkou...

     "Vždy sa niečo pekné začína a ešte krajšie končí," hovorí jedno príslovie. Tak to bolo aj v našom prípade, lebo vo februári 2010 sa začal realizovať poľsko-slovenský projekt a jeho ukončenie bolo v decembri 2010. Na jeho realizácii sa podieľali predovšetkým dvaja riaditelia škôl, a to RNDr. Marcel Tribus - riaditeľ Gymnázia L. Stöckela v Bardejove a Mgr. Andrzej Gancarz - riaditeľ Gymnázia v Muszyne.

     Tento projekt "Spolupráca poľsko-slovenskej mládeže a učiteľov za zachovanie hodnôt kultúrnych pohraničných regiónov" vznikol v dôsledku skúseností oboch spolupracujúcich škôl. Zistili sme, že aj keď je vzdialenosť medzi jednotlivými školami približne len 40 km, nepoznáme vzájomnú históriu, kultúru, zvyky či tradície. Napriek blízkosti poľského a slovenského jazyka existujú mnohé slová vzbudzujúce v nás smiech či nedorozumenie, lebo hoci ide o rovnako znejúce slová (homonymá), znamenajú úplne niečo iné.

     Realizácia projektu bola zameraná na hlbšiu znalosť jazyka, histórie a kultúry obidvoch národov, a na vytvorenie podmienok pre lepšiu komunikáciu medzi mladými ľuďmi a učiteľmi.

     V projekte sa zúčastnila školská mládež navštevujúca priateľské gymnáziá vo veku od 14 do 17 rokov v celkovom počte 40 študentov - 20 slovenských a 20 poľských plus ich učitelia. Dve slovenské učiteľky: Mgr. Stanislava Hrušková a PhDr. Ingrid Molčanová sa podieľali na vyučovaní slovenského jazyka a histórie v Muszyne, organizačne viedli našich študentov v Novom Sonci, Zakopanom a v Krakowe.

     Dňa 15. 12. 2010 sa úspešne ukončil tento projekt záverečnou konferenciou v Muszyne, spojenou s vydaním zaujímavého albumu, ktorý obsahuje všetko, čo bolo súčasťou projektu.

     Zaangažovaní druháci GLS veľmi ťažko niesli predstavu, že projekt nebude pokračovať, zblížili sa totiž s poľskými študentmi tak, akoby sa poznali niekoľko rokov. Aj Poliakom sa tlačili slzy do očí...

     Spomienky zostanú nezabudnuteľné a farebný album, na ktorom pracovali všetci zaangažovaní - študenti i učitelia - bude ich súčasťou...

PhDr. Ingrid Molčanová a Silvia Korbová, študentka 2. C triedy

 

Last Updated ( Tuesday, 11 January 2011 11:59 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin