Oživené tradície ruských prianikov... PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Sunday, 23 January 2011 21:56

     Ruský jazyk a Rusko ako krajina so svojou kultúrou, svojou minulosťou a prítomnosťou dnes nanovo očarúva mnohých ľudí. Záujem o túto krajinu a o jej jazyk neustále rastie aj v našej triede a postupne sme začali uvažovať nad myšlienkou, že by bolo vhodné pokúsiť sa priblížiť Rusko aj ďalším študentom našej školy. Keďže sa všetky tieto nápady formovali v predvianočnom čase, odhodlali sme sa spojiť našu aktivitu s najkrajšími sviatkami roka.

     Všetko sa "zomlelo" v krátkom časovom rozmedzí. Na jednoduchý podnet sa ozvalo hlasné "áno" zo strany nás študentov, zo strany našej pani profesorky a vedenie školy súhlasilo tiež. Neexistoval teda najmenší dôvod, prečo by sa tento nápad nemohol zrealizovať. Prišli dni, počas ktorých sa abstraktná predstava začínala konkretizovať a nadobúdať reálne rozmery. Vytvorili sme si plán, ktorého sme sa pridržiavali a oslovili sme niekoľkých ľudí, ktorí nám ochotne pomohli vo všetkom, o čo sme ich poprosili.

     Začalo sa teda s pečením perníkov podľa tradičného ruského receptu v priestoroch školskej jedálne. Nasledovalo zdobenie a balenie, pričom sa prejavila kreativita a výnimočný talent niektorých jednotlivcov. Zatiaľ čo sa časť študentov realizovala a vytvárala majstrovské diela na malých perníčkoch, druhá časť študentov sa podieľala na zhotovení nástenky. Dielo však stále nebolo dokončené. Jeho súčasťou bolo totiž vinšovanie a spievanie ruských piesní, ktoré sme si vyhľadali na internete, a ktoré sa bolo potrebné naučiť. To však už nepredstavovalo nejaký závažný problém, dá sa totiž povedať, že to išlo pomerne ľahko, keďže melódie boli známe a chytľavé.

     22. decembra bolo všetko pripravené. Ostávalo už len to najjednoduchšie - vstúpiť na chodby našej školy a celý program odštartovať. Alebo to bolo to najzložitejšie? Nuž, je nutné priznať, že napriek veľkému odhodlaniu sme sa nevyhli niekoľkým pochybnostiam a otázkam, ako našu aktivitu prijmú študenti a profesori. Vydarí sa, čo sme si zaumienili a o čo sme sa skoro celý mesiac tak veľmi snažili? Napriek všetkým pochybnostiam, rozhodli sme sa mesačné dielo, ktorého cieľom bolo potešiť a motivovať, doviesť do konca. Či to bolo úspešné, posúďte sami. Za študentov 3. A sa však nebojím povedať, že sme prežili neuveriteľne pekné týždne naplnené radosťou z nadobúdania nových vedomostí zážitkovou formou a taktiež z utužovania vzájomných vzťahov.

     Za to všetko patrí vďaka našej pani profesorke Mgr. A. Gombošovej, ktorá nás koordinovala a so všetkým nám pomáhala, taktiež vedeniu školy, ktoré nám bez prehnaných obáv dovolilo zrealizovať čosi nové a taktiež všetkým, ktorí túto aktivitu prijali a podporili čo i najmenším úsmevom, ktorý bol pre nás tou najväčšou odmenou.

 Ľudmila Martičková, študentka 3. A

 Fotogaléria: Dominik Grega, študent 3. A

Last Updated ( Monday, 07 February 2011 16:18 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin