Prijímacie skúšky 2011 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 31 January 2012 15:54

 


Predpoklady prijatia na vzdelanie

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a splnil podmienky prijímacieho konania.

Ministerstvo školstva SR určuje profilové predmety na prijímacie skúšky pre školský rok 2011//2012 na stredné školy takto: gymnázium - slovenský jazyk a matematika.

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin