Tri vzácne návštevy na Gymnáziu Leonarda Stöckela PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Monday, 12 March 2012 20:48

     Vo februári navštívili študenti GLS na pozvanie europoslankyne Moniky Flašíkovej-Beňovej Európsky parlament v Štrasburgu, kde ju "na oplátku" pozvali k nám do školy. Naše pozvanie bolo vypočuté, beseda sa konala v pondelok 5. marca 2012 v popoludňajších hodinách. Pani poslankyňa nás zaujala prednáškou na tému Inštitúcie Európskej únie. Vysvetlila nám prácu Európskeho parlamentu a oboznámila nás s prácou europoslanca v Európskom parlamente. Po prednáške nasledovala diskusia so študentmi, kde diskutovali najmä o fiškálnej únii, spornej zmluve ACTA, ale aj o Eurovale a Grécku. Po zaujímavej debate sme sa v mene všetkých študentov spolu s riaditeľom školy RNDr. M. Tribusom poďakovali Monike Flašíkovej-Beňovej za jej návštevu a po odovzdaní krásnej kytice a malej pozornosti sme sa spoločne rozlúčili.

     Séria návštev našej školy sa návštevou europoslankyne určite neskončila, ba naopak, už v stredu 7. marca 2012 poctil našu školu svojou prítomnosťou poslanec NRSR - pán Branislav Ondruš. V úvode nám riaditeľ školy spolu s primátorom mesta MUDr. B. Hanuščakom predstavili pána poslanca a jeho prácu v parlamente. Následne nás už samotný pán poslanec informoval o jeho práci vo výboroch NRSR, ktorých je členom a plynule prešiel k druhej časti prednášky, v ktorej sme sa oboznámili s možnosťami štúdia na vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v jednotlivých štátoch Európskeho spoločenstva. Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej sme hovorili o sociálnej situácii ľudí na Slovensku, o nezamestnanosti nielen v celej krajine, ale aj v našom okrese a, samozrejme, aj o zahraničných investoroch.

     Celú štafetu besied odštartoval ešte týždeň pred spomínanými hosťami minister vnútra SR - JUDr. Daniel Lipšic, ktorý prišiel porozprávať o fenoméne, akým je korupcia, a o protikorupčných opatreniach. Rozvinula sa zaujímavá debata zo strany študentov, keďže pán minister erudovane a ochotne odpovedal na položené otázky. Reagoval aj na aktuálne problémy našej spoločnosti (Gorila, oprávnenosť policajných zásahov a pod.).

     Na záver by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať našim hosťom za ich návštevy a prednášky v našej škole. Vďaka patrí aj riaditeľovi školy RNDr. M. Tribusovi za to, že nám umožnil besedy s týmito hosťami.

Martin Kolesár, študent 3. C triedy

Last Updated ( Monday, 12 March 2012 21:17 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin