Akadémia - privítanie budúcich prvákov PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Monday, 14 May 2012 18:28

     Ako každý rok, aj tentokrát sa už tradične uskutočnilo privítanie budúcich prvákov, ktorí sa chystajú študovať na našej škole - na Gymnáziu Leonarda Stöckela, v spojení s oceňovaním študentov gymnázia Pochvalou riaditeľa školy v mestskom amfiteátri.

     Počasie nám prialo, slniečko svietilo, vonku bolo pekne jasno. Pred deviatou hodinou sa sedadlá amfiteátra začali zapĺňať študentmi gymnázia a deviatakmi základných škôl. Na veľkom priestranstve šumela nadšená vrava - všetci očakávali, čo sa bude diať. Až keď sa na pódiu zoradili študentky školského zboru, hluk a šum utíchol. Zbor, ktorý nás privítal peknými piesňami, spieva nielen na akciách školy, ale aj na rôznych vystúpeniach v rámci okresu. Po piesňach na privítanie sa nám prihovoril pán riaditeľ. Začal smutnou udalosťou, jedna z dlhodobých profesoriek našej školy nás navždy opustila, uctili sme si jej pamiatku minútou ticha. Potom sa začalo s oceňovaním úspešných študentov našej školy, pán riaditeľ čítal postupne mená tých, ktorí reprezentovali školu v kultúrnej oblasti, na krajských, celoslovenských aj medzinárodných predmetových olympiádach, v digitálnej fotografii, v športovej a publicistickej oblasti. Študenti za potlesku vychádzali na pódium, kde si prevzali Pochvalu riaditeľa školy. Ocenených bolo mnoho, a tak sa odovzdávanie pochvál striedalo s vystúpeniami študentov.

     Program, pripravený študentmi našej školy, bol veľmi pestrý. Spev, tanec a hra na husle, klavír a gitaru - to všetko sa dalo vidieť a počuť v amfiteátri. Predstavili sa nám všetky "jazyky", z ktorých si budúci prváci môžu vybrať - anglický, nemecký, ruský a francúzsky. Pod vedením profesorov nám predviedli francúzske piesne so sprievodom gitary, nemecký spev doplnený tancom, známe anglické melódie, pri ktorých sme si vypočuli aj hru na husle, klavír a gitaru, nechýbali ani ruské piesne. Búrlivý potlesk zožala veselá pieseň, v ktorej autori vtipne zobrazili profesorov gymnázia, no v našich očiach im to neubralo na vážnosti. Tí najlepší a najúspešnejší študenti boli ocenení na záver (aj) osobitnou pochvalou pána riaditeľa, ktorý okrem týchto slov stihol ešte pochváliť tohtoročných prvákov. Úspešný prvý ročník začínal totiž prvý rok v novej škole zoznamovacím výletom Dobrý štart na GLS, ktorý splnil svoju úlohu a pomohol študentom vytvoriť triedny kolektív. Preto sa zoznamovací výlet uskutoční aj pre budúcoročných prvákov, ktorí sa naň už teraz môžu tešiť.

     Poďakovanie na záver patrilo aj p. profesorovi Š. Birošovi, ktorý akadémiu zorganizoval a tiež jeho kolegom, ktorí mu podali pomocnú ruku. Na záver sme si vypočuli anglicko-nemecko-ruský rap a po ňom sa s nami veselí štvrtáci rozlúčili bonusovou piesňou. Tohtoroční deviataci mali možnosť získať sympatie k niektorému z cudzích jazykov, ktoré sa budú v nasledujúcom roku sami učiť a tiež aspoň čiastočne spoznať kolektív a študentov našej školy.

 

Veronika Běčáková, študentka 1. D triedy

 

Fotogaléria: Viktória Drotarovská, študentka 1. A triedy

Last Updated ( Monday, 14 May 2012 19:08 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin