STRIEBORNÁ medaila pre mladú biologičku PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Monday, 04 June 2012 18:44

     Talentovaní mladí biológovia, ktorí inklinujú ku konkrétnym vedeckým úlohám, úspešne riešia vybrané témy v projektovej časti biologickej olympiády. Študentka Gymnázia L. Stöckela - Michaela Bujdová z 1. D sa pod vedením RNDr. Jána Klebana, PhD. venovala výskytu, ekológii a etológii vydry riečnej (Lutra lutra Linné 1758) na hornom toku rieky Topľa v a nad mestom Bardejov.

     Hlavným cieľom jej práce bolo zistiť, zhromaždiť a porovnať údaje o početnosti vydry riečnej v okolí Bardejova - v povodí horného toku rieky Topľa v rozmedzí rokov 1995 - 2011. Výskyt vydry riečnej možno najľahšie dokázať nálezom pobytových znakov (stopy, trus, zvyšky koristi, vydrie kĺzačky a značkovacie kôpky). Počas štyroch mesiacov (október 2011 - január 2012) zaznamenala autorka prítomnosť vysokého počtu pobytových znakov vydry riečnej na skúmanom území povodia rieky Topľa v meste a nad mestom Bardejov a tieto zistenia porovnávala s predchádzajúcimi prácami na skúmanom území. V danej lokalite boli nájdené odtlačky stôp, stopové dráhy, trusové značenia, generačné a prechodné úkryty, zvyšky potravy, kĺzačky a miesta váľania vydier. Zo zistení M. Bujdovej je zrejmé, že na danom úseku je preukázateľná prítomnosť siedmich vydier, čo predstavuje mierne zvýšenie populácie vydry riečnej na tomto území v porovnaní s predošlými mapovaniami.

     V krajskom, aj celoslovenskom kole biologickej olympiády vyhrala M. Bujdová v B kategórii 1. miesto a následne reprezentovala Slovensko na celosvetovej biologickej olympiáde v dňoch 18. - 22. mája 2012 v Turecku, kde v konkurencii približne 300 účastníkov a po zvážení 30-člennej komisie bola jej práca ocenená striebornou medailou a viacerými certifikátmi. Dojmy a celý priebeh od spracovania práce až po súťaž opisuje M. Bujdová vlastnými slovami v nasledujúcich riadkoch.

     V práci opisujem výskyt a rozšírenie vydry riečnej na hornom toku rieky Topľa a jej populačné zmeny od 1995 do 2011. Ďalším cieľom tejto práce bolo určiť vplyv antropogénnych faktorov ovplyvňujúcich jedince vydry riečnej žijúce na pozorovanom území a určiť možné formy znečistenia rieky Topľa ohrozujúce lokálnu populáciu vydry riečnej. terénne pozorovania a merania v priaznivom aj nepriaznivom počasí predstavovali najväčšie úskalia realizácie takejto práce, a keďže stopy sa najlepšie merajú na čerstvom snehu alebo blate, nebolo na výber a do terénu sa ísť musí. Hodiny presedené pri počítači, spracovanie údajov, spisovanie práce, ale aj jej preklad do anglického jazyka a následná tvorba posteru dali mne, ale aj môjmu školiteľovi poriadne zabrať. Cesta do Turecka sa začala 18. mája 2012. Dôvodom bola už spomenutá reprezentácia Slovenskej republiky na 20. ročníku celosvetovej BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY (International Environmental Project Olympiad - INEPO) v tureckom Istanbule v termíne od 19. - 22. mája 2012.

     Po posledných úpravách a pasovej kontrole slovenskej delegácie sa lietadlo odlepilo z pristávacej plochy viedenského letiska. Dvojhodinová cesta lietadlom a následná krátka preprava metrom sa ukončili v komplexe hotelov WOW Airport hotels. Nadštandardne vybavené izby spolu s ochotným personálom nám poskytli počas celého pobytu príjemnú atmosféru. Hneď prvý deň sme sa vybrali na obhliadku historického centra Istanbulu vrátane dôkladného preskúmania známeho, azda najväčšieho trhu v Turecku. Za každým rohom na nás čakala mešita spolu s desiatkami obchodníkov predávajúcich moslimské posvätné predmety.

     Na druhý deň nás už čakala súťažná prehliadka projektov, ktorá sa konala v jednej z najlepších tureckých univerzít Fatih College. Znalosti o našich projektochpreverovali porotcovia z celého sveta.O môj projekt sa nezaujímali len profesionáli z oblasti biológie, ale aj fyzikálne a chemicky orientujúci sa vedci. K návštevníkom tohto podujatia patrili aj civilní obyvatelia, pre ktorých bol najväčšou atrakciou šarišský ľudový kroj spolu s informáciami o mojom rodnom meste - Bardejove.

     Na ďalší deň spokojní, že už máme to najťažšie za sebou, bol pre nás pripravený program obsahujúci plavbu jachtou, ktorá nás previezla okolo celého Istanbulu cez Bospor. Po chutnom obede na nás čakal program vo forme prehliadky akvária (údajne najväčšieho v Európe) a ďalších historických pamiatok, ktoré sú na tomto mieste zastúpené v hojnom počte.

     napokon na nás čakalo napínavé vyhodnotenie celej súťaže sprevádzané príhovorom organizátorov. Po zistení, že som získala striebornú medailu, sa cesta naspäť na letisko začala s príjemným pocitom z pekného umiestnenia.

     Za túto príležitosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnej scéne by som chcela poďakovať hlavne svojmu školiteľovi RNDr. Jánovi Klebanovi, PhD. za usmerňovanie pri práci a trpezlivosť pri zodpovedaní otázok a riaditeľovi školy RNDr. Marcelovi Tribusovi za vytvorenie podmiienok pre môj výskum.

 

Michaela Bujdová, študentka 1. D triedy, RNDr. Ján kleban, PhD. 

Foto:

  

 

Last Updated ( Thursday, 07 June 2012 14:12 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin