Po chodbách gymnázia sa prechádzal živý krokodíl a plazil štvormetrový had PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Tuesday, 05 June 2012 18:29

     Aplikácia bádateľských aktivít pri výučbe biológie si našla svoje miesto aj na Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove. Osobná skúsenosť alebo samoobjavenie ako forma učenia sa, či získavania praktických vedomostí je v porovnaní s klasickými vyučovacími metódami oveľa efektívnejšia v kvalite výstupu u žiaka. Zážitková forma podporuje motiváciu a umocňuje efektivitu zapamätania si nielen odborných pojmov, ale aj princípov fungovania viacerých procesov v prírode. Zvýšenie záujmu študentov o tému, akou Plazy nepochybne sú, podporuje rozvoj osobnosti, ako aj získanie pozitívneho a humánneho vzťahu k tejto veľmi dôležitej zložke svetovej biocenózy. Na druhej strane cieľom tejto a podobných aktivít na GLS je pomocou zážitkovej formy vyvrátiť predsudky a mýty, s ktorými sa bežní ľudia pri slove had stretávajú. Automaticky im naskočí "husia koža", či ničím nepodložený strach, alebo v niektorých prípadoch dokonca odpor k týmto nemým tvorom. Výsledok v podobe dojmov študentov prvého ročníka posúďte sami.

   Počas maturitného týždňa sme my žiaci prvého ročníka mali pripravený náhradný učebný plán. Zatiaľ čo maturanti nervózne pri tabuliach prestupovali z nohy na nohu, my sme sa zúčastnili prednášky s "trefnou" témou Nebojme sa plazov. Zaujímavo spracované prezentácie v rámci projektu LPP-0400-09 pod názvom "Cesta mladých k vede naživo", skvelý výklad s osobnými praktickými skúsenosťami prednášajúcich RNDr. Igora Majlátha, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (alebo SAV) v Košiciach a zanieteného herpetológa Milana Oselského boli obohatené o živé ukážkové exempláre. Začiatok prezentácie venovali hadom. Dozvedeli sme sa o rôznych druhoch hadov vyskytujúcich sa vo svete, ale aj v našich končinách. Niektoré boli veľké, iné malé, niektoré jedovaté, iné nie, niektoré škaredé, iné zasa domácimi miláčikmi aj 3-ročných detí. Prednášajúci však dôrazne upozornili aj na riziká, ktoré pri kontakte s hadom môžu vzniknúť a spomenuli aj tie, ktoré mali na svedomí aj niekoľko ľudských životov. Nebolo nám však všetko jedno, keď sme na zemi zbadali plaziaceho sa 4,5 m dlhého a 25 kg vážiaceho pytóna tmavého (Python molurus) zvaného Drobček. Avšak obaja skúsení profesionáli, ktorí mali so sebou, samozrejme, aj menšie, rovnako nejedovaté hady (užovku červenú a menšieho 1,2 m dlhého pytóna kráľovského) mali všetko pod kontrolou a nikomu nehrozilo ani najmenšie nebezpečenstvo. Niekoho to ohúrilo a prvý kontakt s telom hada bol úplne iný, ako by sme čakali, u niekoho sa naopak fóbia prejavila natoľko, že musel odísť z prednášky na chodbu.

     Nasledovala téma krokodíly. Keďže je to zviera, ktoré sa v našich končinách nevyskytuje, mali sme tú česť sa s ním aj osobne stretnúť. Počas prednášky sa pohyboval po celej miestnosti, čo v nás miestami vyvolalo strach, ale našťastie dosahoval dĺžku len necelý meter. Nezdal sa byť bojazlivý, ale práve naopak zvyknutý na kontakt s ľuďmi.

     Nie každý má v živote možnosť dotknúť sa živého hada, či dokonca krokodíla a my sme veľmi radi, že nám to naša škola umožnila. Spočiatku sme sa živých zvierat obávali, po čase sme však nabrali odvahu a dokonca sme sa s nimi aj vyfotili. Niektorých z nás to oslovilo natoľko, že si chcú takéhoto nevšedného domáceho miláčika kúpiť aj domov. Ako sme sa dozvedeli chovanie plazov v teráriu v domácich podmienkach nie je až také náročné.

     Sme veľmi radi, že sme mohli absolvovať takúto zaujímavú a poučnú prednášku, ktorá nám okrem zážitkov dala aj ponaučenie, ako sa k hadom a krokodílom správať, prípadne ako s nimi zaobchádzať. Pokračovali sme zaujímavosťami o pavúkoch, ktoré sme však videli iba v prezentácii, ale do budúcna je plánovaná aj prednáška so živými pavúkmi. Dúfame, že aj do budúcna pre nás naša škola pripraví niečo podobne zaujímavé a nemusí to byť len počas maturít.

     Súčasne prebiehala aj prednáška o parazitoch a nimi prenášaných ochoreniach vedená RNDr. Ingrid Papajovou, PhD. z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Informácie o nebezpečenstvách číhajúcich v tráve, ale hlavne o rizikách detských pieskovísk, ktoré okrem detí často navštevujú aj štvornohí domáci miláčikovia a vykonajú tam svoju prirodzenú potrebu, sú pre žiakov (z nich sú mnohí, veríme, že svedomitými majiteľmi psíkov) aktuálne. Ohrozenia zdravia spôsobené nákazou toxokarami a inými parazitmi z psích výkalov je zatiaľ pre mnohých neznámy problém, ale predpoklad rozvoja kynologických aktivít občanov hlavne v mestách (Bardejov nevynímajúc) má narastajúci trend.

     V mene vedenia školy i študentov by sme sa prednášajúcim chceli úprimne poďakovať a radi ich v priestoroch GLS privítame aj nabudúce.

 

Rachel Bartošová, Martin Bomba, študenti 1. D triedy

RNDr. Ján Kleban, PhD.

Foto: Viktória Drotarovská, Martina Vašková, študentky 1. A triedy

Last Updated ( Thursday, 07 June 2012 14:29 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin