Akadémia 2012 PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Monday, 26 November 2012 21:06

     V ten slávnostný deň sa všetci študenti Gymnázia L. Stöckela zišli v športovej hale a usadili sa na miesta. Šum rozhovorov utíchol pri prvých tónoch klavírnej skladby, na ktorú nám maturanti zo 4. C zatancovali spoločenské tance. Po nich nás moderátor sprevádzal programom tentoraz vo veršoch a zábavnou formou uviedol nasledujúce vystúpenie, čo si hneď získalo sympatie publika.

     Na pódium vystúpil riaditeľ školy RNDr. M. Tribus so svojím príhovorom. Pripomenuli sme si, že akadémia sa koná nielen na počesť Dňa študentstva, ale tiež kvôli masakru v Čechách 17. novembra 1939. No a tento rok oslavujeme aj 75. výročie založenia Gymnázia L. Stöckela, ktoré bolo po prvýkrát otvorené 1. septembra 1937. V príhovore boli spomenuté aj rekonštrukcie školy, novozriadené učebne a dobrá technická vybavenosť našej školy, za ktorú vďačíme v nemalej miere aj sponzorom školy, ktorým patrilo hneď prvé poďakovanie. Ďalšiu vďaku vyjadril pán riaditeľ nielen rodičom a priateľom školy, ale aj profesorom, ktorí sa spolupodieľajú na vynikajúcich výsledkoch študentov na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, a tak sa maturanti našej školy nachádzajú na tých najlepších a "najzvučnejších" vysokých školách.

     Riaditeľ školy oficiálne privítal primátora mesta Bardejov MUDr. B. Hanuščaka, ktorý spolu so zástupcami školy RNDr. T. Almássym a RNDr. V. Savčinským odovzdávali ceny. Tento rok dostali Cenu riaditeľa školy títo žiaci: Veronika Olšavská (4. D) za úspešnú reprezentáciu školy v atletike a Michaela Bujdová (2. D) za striebro na medzinárodnej biologickej olympiáde v Turecku. Cenu riaditeľa školy za dlhoročné pedagogické úspechy získali z radov učiteľov: RNDr. Tatiana Prextová, Mgr. Mária Reviľáková a RNDr. Ján Rusin. Ceny za podporu výchovy a vzdelávania boli udelené sponzorom a priateľom školy: Ing. Viliamovi Kohútovi - členovi rodičovskej rady a Ing. Jozefovi Roháľovi. Ocenenie si prevzali aj ôsmi (toho času už "ex") študenti, ktorí na slávnostiach školy predviedli svoj hudobný talent a aktívne sa podieľali na tvorbe kultúrnych programov: Jozef Kalapáč, Jaroslav Ondeček, Marko Ruman, Jakub Tuleja, Zuzana Žemličková, Róbert Marcinčo, Daniel Vigľaš a Jozef Hudák.

     Po oceňovaní nasledoval pripravený program, na ktorý sme boli zvedaví, keďže sa to v zákulisí len tak "hemžilo" našimi spolužiakmi. Hneď v úvode sme si vypočuli hru na flaute v sprievode klavíra. Recitátori predniesli svoje básne o prírode a láske a za nimi nasledoval tanec stvárňujúci nešťastnú lásku. Hru na klavíri vystriedala hra na husliach, po nej spev sprevádzaný hrou na gitare a zaujala aj štvorručná hra na klavíri súrodencov Zubríkovcov. Zlatým klincom programu bola hra na saxofón v podaní Z. Žemličkovej, ktorá len potvrdila mnohostrannosť a hudobné nadanie našich študentov. Interpretácia ľudových piesní a tancov v podaní žiakov školy v inštrumentálnom sprievode ocenených študentov a pána prof. RNDr. V. Sabola zožala veľký potlesk a vyslúžila si prívlastok "profesionálny" muzikantský výkon.

     Vďaka patrila všetkým účastníkom, p. profesorovi Ing. Š. Birošovi, p. profesorke Mgr. L. Blaňárovej, p. profesorovi RNDr. V. Sabolovi, p. profesorke Mgr. J. Karahútovej, Mgr. S. Kollárovičovej a hlavne organizátorke celého kultúrneho programu akadémie p. profesorke Mgr. E. Koščovej. O rok dovidenia!

Veronika Běčáková, študentka 2. D triedy

Foto: Martina Vašková, študentka 2. A triedy

Last Updated ( Tuesday, 27 November 2012 22:56 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin