Odkaz Bélu Kélera PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Friday, 14 December 2012 22:19

     Dňa 19. 11. 2012 mali študenti štvrtáckeho seminára Dejiny umenia možnosť zúčastniť sa na bardejovské pomery neobvyklej akcie, a to vedeckej konferencie, ktorá sa viazala k 130. výročiu úmrtia hudobného skladateľa Bélu Kélera.

     Hoci túto udalosť spočiatku sprevádzali isté ťažkosti v podobe náhlych ochorení viacerých prednášajúcich, v konečnom dôsledku to však nijako neovplyvnilo jej kvalitu. Konferencia bola tvorená dvoma väčšimi blokmi, v prvom z nich bola predstavená spoločenská situácia na Slovensku v 19. storočí, Kélerov wiesbadenský odkaz, jeho život, dielo a pozostalosť a dozvedeli sme sa aj o spoločenskom postavení meštianskho rodu Kéler. Jedným z prednášajúcich bol aj profesor nášho gymnázia, vášnivý zberateľ informácií z Kélerovej pozostalosti (aj) v budapeštianskej národnej knižnici, RNDr. Peter Bubák. Podrobne prezentoval webovú stránku (www.muzeumbardejov.sk/keler) venovanú skladateľovi, ktorú zostavil v spolupráci so Šarišským múzeom v Bardejove. Záver tejto časti bol obohatený o prehliadku Kélerovho rodného domu na Radničnom námestí a hrobov jeho rodičov, nachádzajúcich sa na bardejovskom evanjelickom cintoríne.

     V druhej časti sme mali možnosť oboznámiť sa s životom Bélu vo Wiesbadene, prezentovaná bola aj hudobná analýza jeho diela Karpaty. To všetko sme počuli z úst odborníkov, ktorí sa touto problematikou už nejaký ten čas zaoberajú: Doc. PhDr. F. Matúš CSc., Doc. Mgr. K. Medňanský PhD., PhDr. F. Gutek, Mgr. S. Fecková a ďalší. Príjemné ozvláštnenie prinieslo česko-slovenské duo MgA. P. Burdych a MgA. Z. Bérešová interpretáciou skladby Noc v Benátkach pre husle a klavír, ktorá obsahovala okrem ukážok originálnych notových zápisov aj ich reinterpretáciu, ktorá by mohla osloviť aj laického poslucháča. Autor skladby čerpal motívy z talianskej "Commedia dell´arte". Po týchto príspevkoch sa rozpútala živá diskúsia o B. Kélerovi a význame jeho osoby. Podnetným a finančne nenáročným návrhom by bolo vytvorenie mobilného sprievodcu na rodnom dome, ktorý by sprítomnil tohto hudobného skladateľa najmä turistom.

     Sprievodným podujatím bola vernisáž výstavy v Šarišskom múzeu predstavujúca artefakty z pozostalosti Bélu Kélera s najnovším prírastkom, rodostromom rodiny Kéller, ktorá potrvá do 31. 12. 2012. Záverečnú bodku za konferenciou tvoril koncert Hommagea Béla Kéler v koncertnej sále ZUŠ M. Vileca, na ktorom sa zúčastnili viacerí skvelí muzikanti.

     Celé podujatie sa nieslo v znamení kultúrneho odkazu B. Kélera. Bardejovský rodák, ako o ňom hrdo môžeme povedať, totiž časť svojej tvorby venoval v testamente práve rodnému mestu. A preto je snáď aj na nás, ako jeho odkaz zveľadíme.

 

Jana Tomondyová, študentka 4. E triedy

 

 

Last Updated ( Friday, 14 December 2012 23:01 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin