Kto nám povie viac o holokauste? PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Saturday, 04 May 2013 10:43

     V minulom školskom roku sa podarilo dostať sa do celoslovenského kola študentke GLS Nikolete Kotvanovej, v tomto 5. ročníku som bola úspešná ja, autorka tohto článku.

     Pozitívnu správu na súťaži mladých dejepisných olympionikov prdniesol 4. 4. 2013 na pôde Metodicko-pedagogického centra v Prešove prdseda krajskej poroty PhDr. Marián Damankoš, PhD., že "úroveň prác sa každým rokom zlepšuje, stredoškoláci už vedia pracovať s odbornými publikáciami, citáciami pod čiarou, či obhájiť svoj vlastný výskum na pofesionálnej úrovni." Určite je ešte na čom pracovať, no oproti iným ročníkom vidia organizátori značný posun vpred. Hoci sa konal už 5. ročník krajského kola dejepisnej olympiády, bohužiaľ, je medzi študentmi ešte stále nie veľmi známa.

     Zúčastnili sa na nej žiaci stredných škôl, prevažne gymnázií, a pozostávala z dvoch častí. V prvej sme absolvovali písomný test, ktorý bude v dohľadnej dobe sprístupnený aj na internetovej stránke www.iuventa.sk. V druhej časti nasledovali prezentácie odborných prác v kategórii A z regionálnych dejín alebo ak si žiaci zvolili kategóriu B, tak prezentácie o vzniku spolkovej činnosti na Slovensku. Z každej kategórie postúpili dvaja do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 3. - 5. mája 2013 v Bratislave.

     Gymnázium L. Stöckela reprezentovali dve študentky - Katarína Mochnacká a Lívia Forišová. V mojej práci Kto nám povie viac o holokauste? som pracovala s nadáciami zaoberajúcimi sa pátraním po svedectvách z obdobia 2. svetovej vojny. Získala som v kategórii B 2. miesto a budem reprezentovať GLS v celoslovenskom kole. Porotu som zaujala netradičnou témou porovnania obetí holokaustu medzi ženami a mužmi a aktualizáciou minulotočného stretnutia s potomkami holokaustu v Bardejove. Tak mi držte palce!

     Lívia Forišová v kategórii A predstavila svoju prácu Vojnové hroby 1. svetovej vojny v okolí Bardejova. Odbornú porotu jej práca zaujala, videli v nej prínos pre región a navrhli nové námety pre ďalší výskum. Lívia a ja čoskoro predstavíme naše práce aj na stánkach Bardejovských novostí.

     Obe sme vložili do našich prác veľa času a nadšenia a sme rady, že sme sa mohli ukázať trochu v inom svetle a dokázať, že nie sme prázdna generácia. Pracovali sme v krúžku dejepisnej olympiády GLS a SOČ, ktorý viedla pani profesorka PhDr. Anna Šimová. Za odborné rady a vedenie pri písaní prác jej úprimne ďakujeme.

     To je aj apel pre ďalších záujemcov o dejepisnú olympiádu: "Nič vám to nezoberie, takáto súťaž vám môže len dať!"

 

Katarína Mochnacká, študentka 4. D triedy

Last Updated ( Saturday, 04 May 2013 11:47 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin