Bronz pre GLS v krajskom kole vedomostnej súťaže Mladý Európan PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Saturday, 04 May 2013 14:27

     Aj v tomto školskom roku sa študenti tretieho ročníka Gymnázia L. Stöckela v Bardejove zúčastnili krajského kola vedomostnej súťaže o Európskej únii Mladý Európan. Konala sa 16. apríla 2013 v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Prešove.

     Po niekoľkomesačnej príprave pod taktovkou PhDr. L. Lukáčovej sme si spolu so študentami iných stredných škôl z Prešovského samosprávneho kraja otestovali vedomosti o Európskej únii. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. Náš tím pozostával zo študentov 3. E triedy nášho gymnázia - V. Pavličkovej, J. Kuľkovej a J. Čverhu.

     Súťaž mala tri kolá. Po príchode do auly metodicko-pedagogického centra v Prešove vládla menšia nervozita, ktorá po 1. kole (t.j. po napísaní testu z histórie, geografie, politiky a ekonomiky EÚ) rýchlo opadla. V 2. kole sme zažiarili v teste zručnosti a postúpili sme do 3. kola - do finále. Avšak tu nám chýbalo trochu šťastia. Nakoniec sme obsadili bronzové tretie miesto.

     Touto cestou by sme sa chceli poďakovať PhDr. L. Lukáčovej, ktorá nás na túto súťaž pripravovala.

 

Ján Čverha, študent 3. E triedy

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin