Načreli sme do bohatej studnice Ruska PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Saturday, 04 May 2013 14:59

     Rusko - rozlohou najväčšia krajina na svete, hraničiaca so 16 štátmi, počtom obyvateľov na 5. mieste, 40% územia tvoria lesy. Opäť sme raz hlbšie načreli do jeho bohatej studnice spisovateľov, básnikov, maliarov, umenia, kultúry, kozmonautiky, histórie, kuchyne, suvenírov a vyskúšali si svoje poznatky aj v celoslovenskom kole.

     Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku sa konalo ešte v marci v Prešove. Našu školu, Gymnázium L. Stöckela, reprezentovali dve žiačky: Viktória Čepigová v kategórii B1 (1. -2. roč.) a Anna Martičková v kategórii B2 (3. - 4. roč.). V silnej konkurencii sa nám podaril husársky kúsok - Viktória získala striebro a ja zlato. Víťazi krajského kola postupovali na celoslovenské kolo, ktoré organizovala IUVENTA, slovenský inštitút mládeže v Bratislave. Čakala ma neľahká úloha - reprezentovať Prešovský kraj v celoslovenskom kole.

     V Bratislave v dňoch 19. - 20. apríla 2013 sa konal už 43. ročník olympiády v ruskom jazyku. Prvý súťažný deň bola jej písomná časť, čiže sa písali testy - počúvanie textu s porozumením, čítanie textu s porozumením, kulturológia a slohová práca. Druhý deň bola ústna časť súťaže - ústna reč (konverzačné témy), beseda - kulturológia, rozprávanie na kulturologickú tému na základe bloku obrázkov. Každý súťažiaci musel ukázať svoje schopnosti komunikovať, pohotovo reagovať na konkrétne otázky a orientovať sa v histórii Ruska. Večer sme mali besedu s autorkou knihy Generálove deti, pani Nelli Veselou, ktorá spomína na druhú svetovú vojnu, na fašistické tábory, v ktorých ako dieťa prežila štyri roky. Pani Nelli je učiteľkou ruského jazyka.

     Príprava na olympiádu bola náročná, no oplatilo sa. V konkurencii slovenských gymnazistov som obsadila 5. miesto a stala som sa úspešnou riešiteľkou. Za hodiny prípravy ďakujem svojej profesorke Mgr. A. Gombošovej. A tiež za motiváciu do ďalších dní a pocit, že chcem aj naďalej čerpať z bohatstva ruského národa i jeho jazyka a o rok možno znova reperezentovať gymnázium.

 

Anna Martičková, študentka 3. C triedy

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin