Rada školy
 1. RNDr. Tatiana Prextová - predsedkyňa Rady školy
 2. RNDr. Ján Kleban
 3. Mária Soroková
 4. MUDr. Patrik Mihaľ
 5. MUDr. Boris Hanuščák
 6. Mgr. Anna Petričová
 7. MUDr. Július Zbyňovský
 8. Ing. Miroslav Matys
 9. Mgr. René Semanišin
 10. MUDr. Jana Petrišinová
 11. Richard Bačo
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin