Stöckelovci porazili silnú konkurenciu bádateľských projektov z astronómie, molekulárnej biológie aj techniky a obhájili Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Monday, 02 December 2013 22:09
     Budova Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave sa počas 11. - 17. novembra 2013 stala centrom Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Sprievodným podujatím jeho otvorenia boli aj konferencia Quo Vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2013 a súťažná prehliadka študentských bádateľských projektov Scientia Pro Futuro 2013, organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Témy konferencie, ako aj študentských prác boli naozaj rozmanité, niektoré menej, iné viac zaujímavé. Nechýbali práce z oblasti ekológie, molekulárnej biológie, fyziky, chémie, techniky, astronómie, ekonómie či mediálnej komunikácie. Súťažiaci sa celé dva dni snažili svoje práce obhájiť čo najlepšie a zaujať nielen odbornú komisiu, ale aj čo najviac ľudí, keďže prezentácie projektov boli prístupné aj pre širokú verejnosť. Na celoštátnom finále súťažnej prehliadky Scientia Pro Futuro 2013 sa zúčastnili aj 4 žiačky z Gymnázia Leonarda Stöckela - Katarína Palubová, Kamila Šurkalová, Jakub Čopák a Katarína Hudačková pod vedením ich školiteľa RNDr. Jána Klebana, PhD. Príprava projektov a prác dala študentom zabrať, no ich práca priniesla ovocie. Všetci štyria si vyskúšali obhajoby vlastných bádateľských projektov, pripominajúcich diplomové práce, čo im významne pomôže jednak pri ich ďalšom vysokoškolskom štúdiu, ale aj pri vedeckom a projektovom myslení v ďalšom živote.
     Konkurencia bola naozaj veľká a z 38 žiackych bádateľských projektov z celého Slovenska sa Gymnáziu Leonarda Stöckela z Bardejova opäť po roku umiestnilo v "slávnej trojici" najkvalitnejších žiackych bádateľských projektov, a tak je Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu znovu obhájená. Kataríne Hudačkovej, žiačke 2. D, sa s prácou o ochrane volavky popolavej podarilo uspieť a dostať sa medzi tri najkvalitnejšie projekty na Slovensku. Okrem toho získala aj postup na týždenné bádateľské sústredenie mladých vedeckých talentov z celej Európy, ktoré sa bude konať v júni 2014 vo Švajčiarsku. Všetci jej želáme pri tejto prezentácii školy a mesta Bardejova veľa úspechov.
     Na záver patrí poďakovanie konzultantom z iných akademických pracovísk, ako aj vedeniu Gymnázia Leonarda Stöckela, Komunitnej nadácii v Bardejove, OZ EkonART, rodičom, priateľom a všetkým ostatným za ich podporu a pomoc, či už pri terénnych prácach, grafickom spracovaní, alebo pri inej realizácii ich projektového zámeru.
     Z mnohých médií odznievajú rôzne motivačné názory na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku nielen na stredných a základných, ale už aj v materských školách. Biológia, chémia, fyzika či iné prírodné a technické smery by nemali byť pre študentov postrachom, ale poznaním javov, s ktorými sa každodenne stretávame. Nech úspechy študentov Gymnázia Leonarda Stöckela aj v týchto pre mnohých "najťažších" predmetoch slúžia ako motivácia pre mladších a nech nás všetkých teší, že aj študenti z "ďalekého" Bardejova vedia nielen v Bratislave, ale aj inde vo svete ukázať kvality školy, ktorá ich na takéto súťaže dôkladne pripravuje a podporuje v realizácii vlastných bádateľských projektoch.
 
RNDr. Ján Kleban, PhD. a Katarína Palubová, študentka 3. A triedy 
Last Updated ( Sunday, 02 February 2014 18:19 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin