O promovaných oprašovačoch prachu PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Thursday, 12 December 2013 21:26

Netradičný rozširujúci dejepisný seminár študentov 4. ročníka GLS v priestoroch Štátneho okresného archívu v Bardejove

O promovaných oprašovačoch prachu

Návšteva archívu je pre mnohých historikov, ale i laikov veľkým prínosom. Aj my sme sa čo - to o archívnej práci chceli dozvedieť viac, a tak sme navštívili archív v našom meste Bardejov. Študenti 4. ročníka GLS si volia predmety podľa vlastnej potreby. Na týchto hodinách si môžu dovoliť nielen tradičné vyučovanie, ale aj občasné exkurzie. Jednou z nich bola návšteva Štátneho okresného archívu v Bardejove, ktorú absolvovali so svojou vyučujúcou PhDr. Annou Šimovou. Naozaj fundovaný výklad nám urobil samotný riaditeľ Okresného archívu v Bardejove Mgr. Jozef Petrovič.

     V úvode prednášky sme všetci začali túžiť po titule "Pop." Čo to znamená? Pán riaditeľ nám s úsmevom oznámil, že on a jeho kolegovia sú často označovaní ako promovaní oprašovači prachu. Archivári sa teda o dokumenty musia patrične starať a tie najdôležitejšie katalogizujú. Vďaka tomu si dokumenty prístupné verejnosti môžete pozrieť v inventári.

     Zaujíma vás, čo všetko musíte spĺňať, aby ste sa práci v archíve mohli venovať? Pri spracovaní, najmä stredovekých materiálov, by ste mali ovládať latinčinu či nemčinu. V novších spisoch z 19. storočia zasa maďarčinu. Chronológia, archeológia, dejiny správy či vedomosti o osobnostiach, ktorých dokumenty študujete, sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou práce. V bardejovskom archíve sa nachádza celkovo 1700 metrov archívnych dokumentov.

     Fond je názov označujúci celkový materiál konkrétnej organizácie, ktorý sa nachádza v archíve. Najcennejší fond sa týka slobodného kráľovského mesta Bardejov a jeho privilégií. Najstaršia listina pochádza z roku 1319 a je ňou originálna listina - darovacia zmluva, v ktorej uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou venoval šľachtickej rodine dedinu Kobyly.

     Korešpondencie pozostávajú z 29 000 listov a listín. Mnohé z listov pochádzajú od panovníkov či cirkevných hodnostárov z Košíc, Prešova, Levoče, Sabinova, ale aj Poľska, Rakúska či Maďarska.

     Ďalším bohatstvom je 4 500 kusov mestských kníh. V nich sú zápisnice mestskej rady, daňové spisy, účtovné knihy z výroby a predaja plátna či vína alebo zo stavby nemocnice a chudobinca. Všetky tieto písomnosti vybavoval pisár, ktorý bol veľmi vzdelaný. Plynulo hovoril troma jazykmi a bol nazývaný aj mestským notárom. Dnes vieme z archívnych dokumentov zistiť, kto bol kedysi mestským stavebníkom, trubačom, hodinárom, remeselníkom, ale aj kto zastupoval funkciu richtára a bol členom mestskej rady. Bardejov si v tom čase richtára voliť nesmel, lebo funkcia bola dedičná. Zmenil to až uhorský kráľ Ľudovít I., keď Bardejovu udelil výsadu slobodného kráľovského mesta a s ňou aj právo voľby richtára. Podľa pravidiel bol volený vždy len na jediný rok a voliť mohli len muži, ktorí boli v mestskom zväze, alebo mali dostatočný majetkový cenzus. Patronátne právo voliť si farára bolo tiež mestskou záležitosťou.

     Mesto malo veľa príjmov a výdavkov. Príjmy získavalo z okolitých dedín patriacich mestu, napríklad Mokroluh, Rokytov, Tarnov, Sveržov, Šiba, Hertník a mnohých ďalších. Mesto naopak investovalo do Horného či Dolného mlyna, do výstavby kostola a hradieb a na vyplácanie rektorov, kantorov či prokurátorov, lebo to bola mestská záležitosť. Jeden originál takejto knihy viazanej v koži sme si mohli aj ovoňať a ohmatať. Takéto mestské knihy zahŕňali súpisy remeselníkov v súvislosti s mestskými privilégiami nášho mesta.

     Dozvedeli sme sa teda množstvo informácií, o ktorých sme nemali ani potuchy. Škoda, že návštevy archívov sú dnes málo časté a záujem ľudí o dedičstvo, ktoré majú priamo pod nosom, stále klesá.

     Aj týmto spôsobom chceme poďakovať za ústretovosť a príjemnú stredovekú atmosféru vytvorenú tým najkompetentnejším, Mgr. Jozefovi Petrovičovi a zamestnancom Štátneho okresného archívu v našom nádhernom meste.

Nikola Harničárová, študentka 4. ročníka GLS 

Fotogaléria:

Last Updated ( Sunday, 02 February 2014 19:02 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin