Súťažíme v slovenčine PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Sunday, 15 December 2013 21:49

     Gymnázium L. Stöckela má za sebou ďalšie zápolenie, tentokrát v slovenskom jazyku. Školské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry sa konalo 11. 12. 2013 v učebni slovenského jazyka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, tretiaci a štvrtáci v kategórii A a prváci s druhákmi v kategórii B. Súťaž prebiehala pod dozorom kabinetu slovenského jazyka, najmä profesoriek PaedDr. Jany Guľovej, PhD. a Mgr. Edity Koščovej v testovej a písomnej časti, v ústnej časti sa k nim pridali PhDr. A. Šimová a PhDr. M. Bušíková, PhD.

     Úlohy boli tri, pričom do tretej časti postupovali len najlepší piati z každej kategórie. S prvou časťou - testom - si na sto percent neporadili ani víťazi, bodované boli aj naše písomné a napokon aj ústne prejavy. Po vyhodnotení všetkých prác a následnom sčítaní bodov sme sa na druhý deň dozvedeli konečné poradie súťažiacich a mená žiakov postupujúcich na krajské kolo, ktoré sa uskutoční o dva mesiace vo februári. V kategórii A sa na víťaznom mieste umiestnila Petra Rumanová (3. E), strieborná bola Martina Pomikalová (4. E) a bronzová Katarína Palubová (3. A). Nasledujúce miesta patrili Miroslave Sterankovej (3. E) a Klaudii Glitovej (3. A). Kategória B bola obsadená nasledovne: 1. miesto patrí Jakubovi Čopákovi (2. C), druhá bola Aneta Vašková (1. C) a tretí Denis Talár (1. C). Štvrtú pozíciu obsadil Jakub Semanišin (1. C) a po ňom sa umiestnila Sabína Richvalská (1. C). Petra a Jakub sa odteraz budú ešte pilnejšie pripravovať na reprezentáciu školy na krajskom kole.

     Ďakujeme vedeniu školy aj celému kabinetu slovenského jazyka za úspešnú organizáciu školského kola Olympiády slovenského jazyka a literatúry i príjemne strávené školské popoludnie Smile.

 

Petra Rumanová, študentka 3. E triedy

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin