Po stopách gotiky a renesancie v našom meste PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Monday, 16 December 2013 19:38

     Pod vedením našej pani profesorky Mgr. Slávky Kollárovičovej sme sa my štvrtáci GLS v rámci predmetu dejiny umenia vydali poznávať gotiku a renesanciu v našom meste Bardejove. Po úspešne zvládnutej teórii bolo potrebné otestovať si ju v praxi. Naším cieľom boli dominanty Radničného námestia - mestská radnica a Bazilika minor sv. Egídia. Dve pamiatky, ktoré patria do Zoznamu kultúrneho svetového dedičstva Unesco.

     Prvou zastávkou bola renesančná radnica, ktorá bola v minulosti centrom obchodného, spoločenského a kultúrneho života mešťanov. Najprv sme opisovali exteriér, kde sme mohli vidieť renesančné portály a okná jednoduchých geometrických tvarov, čo je typické pre renesančnú architektúru, pravouhlý pôdorys, dekoratívnu kamennú výzdobu, maľovaný štít, ale aj kamenné merice, ktoré slúžili na odmeriavanie obilia. Upútal nás arkier, samostatný bočný vstup do budovy, ktorým vchádzali radní páni, aby nemuseli vstupovať dnu rovnakým vchodom ako mešťania. Napriek tomu, že radnica bola postavená začiatkom 16. storočia, keď renesancia vo svete už vrcholí, táto svetská budova obsahuje aj gotické prvky - najvýraznejším je sedlová strecha. Po príchode do exteriéru nás pani sprievodkyňa oboznámila s históriou budovy radnice, ktorá bola svetskou renesančnou stavbou v Bardejove. Na výstavbe sa podieľali majster Alexander a Alexius a dokončil ju majster Pavol z Prešova. Prízemie v minulosti slúžilo na obchodné účely, bola tam tržnica, na poschodí sídlila mestská rada. Zaujímavá bola informácia, že na štíte sa nachádzajú múdrosti mešťanov, čo svedčí o ich zbehlosti.

     Po výklade pani sprievodkyne sme si mohli obhliadnuť interiér radnice. Na prízemí sme videli objekty z 15. storočia, ako sú cechové predmety typických bardejovských cechov, plastiky kostolíkov a svätcov či staré platidlá. Na poschodí, ktoré je venované 16. - 17. storočiu, sme si pozreli epitafy známych mešťanov, katove meče, zbrane, halapartne, iluminované rukopisy či jedny z prvých tlačených kníh. Na gotických plastikách sme si mohli všimnúť bohatú drapériu šiat a prvkov zahalenosti, čo je príznačné pre obdobie gotiky. Jedným z exponátov bola Malá kalvária od Majstra Pavla z Levoče, na ktorej sme si ukázali typické znaky jeho plastík, o ktorých sme sa učili v škole, a to sú mandľový tvar tváre a očí, výrazná gestikulácia a mimika (čo pre gotické sochy typické nebolo) a jeden zvláštny prvok Majstrových plastík - Pavlovo ucho na drapérii. Na modeli budovy starej radnice sme mohli porovnať, čo na nej ubudlo či naopak pribudlo. Rokovacia miestnosť je jediná, ktorá má zdobený kazetový strop, pretože bola najdôležitejšou miestnosťou v budove, hneď za ňou sa nachádzal archív, ktorý slúžil pre potreby richtára a členov mestskej rady. Vďake našej pani profesorke a ochote pani sprievodkyne sme mali možnosť, ktorá sa nenaskytne každému návštevníkovi, a to pozrieť sa aj na povalu radnice s pôvodným dreveným krovom. Niektorí študenti (ale určite aj mnohí Bardejovčania) sa pri pohľade na radnicu z námestia mylne domnievajú, že jej vysoká sedlová strecha ukrýva ďalšie poschodia s miestnosťami.

     Našou druhou zastávkou bola gotická Bazilika minor sv. Egídia. Znova sme si ako prvý prešli exteriér, kde sme videli jednoduchý oporný systém tvorený z pilierov prisunutých k stenám baziliky, ktoré napomáhajú dobrej stabilite budovy. Vnímali sme gotické okná zakončené lomeným oblúkom a zdobené kamennou kružbou alebo okrúhle rozetové okno, ktoré sa nachádza nad západným portálom. V interiéri sme si zopakovali, že bazilika je trojloďová, čo znamená, že má jednu hlavnú a dve bočné lode. Hlavná loď je ukončená apsidou, v ktorej sa nachádza neogotický oltár. V hlavnej lodi sa vyskytuje sieťová klenba, ktorá vystupuje zo stĺpov, ktoré sú súčasťou steny a nazývajú sa pilastre, bočné lode sú zaklenuté rebrovou klenbou a pod chórom sa nachádza najzaujímavejšia hviezdicová klenba. Zistili sme, že našej bazilike chýba priečna loď - transept, ktorá je typická pre sakrálne gotické stavby väčších rozmerov, najmä dómy a katedrály.

     V interiéri sme obdivovali aj farebnú vitráž na oknách. Dnu sa celkovo nachádza 11 gotických krídlových oltárov, ktorých bolo pôvodne 24 - 27, niektoré zanikli alebo boli rozpredané či odcudzené. Najvzácnejší z nich - Oltár Narodenia Pána má netypický zaoblený štít, ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou zaoblený kvôli priestoru, avšak môžete sa stretnúť aj s výkladom, že zaoblenie štítu oltára predstavuje pokoru Panny Márie k Bohu. Porovnávali sme maliarsku a sochársku výzdobu v predele jednotlivých oltárov, ale aj plastiky svätcov s atribútmi alebo celé náboženské výjavy v oltárnych skriniach. Tiež nás zaujali drevené lavice v hlavnej lodi, o ktorých sme sa dozvedeli, že väčšina z nich je baroková, čo sme si mohli všimnúť na ich ozdobnosti, ktorá je pre toto obdobie typická. Aj tu bolo s čím porovnávať, keďže v bazilike sa nachádza aj jedna dvanásťmiestna renesančná lavica a vo svätyni lavice gotické.

     Táto naša návšteva nás veľmi obohatila a nejeden z nás by si prial, aby sme si takto v praxi mohli pozrieť nielen bardejovské pamiatky, ale aj iné (národné či svetové), o ktorých sa v škole učíme. Hor sa, milí umeniachtiví gymnazisti, na jar do Barcelony! Takúto exkurziu má totiž naša škola v ponuke Smile.

 

Nikola Lazurová, študentka 4. D triedy

Fotoalbum:

 

Last Updated ( Sunday, 02 February 2014 18:42 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin