Jeden deň vysokoškolákmi študenti GLS na pôde Inštitútu histórie FF PU PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Monday, 10 February 2014 21:40

     5. 2. 2014 som sa ako študentka voliteľného predmetu vo 4. ročníku (seminár z dejepisu) mala možnosť zúčastniť na podujatí Jeden deň vysokoškolákom III. a samozrejme, nenechala som si ho ujsť. Toto podujatie bolo organizované Inštitútom histórie FF PU v Prešove. V sprievode našich dejepisárov PhDr. Anny Šimovej, PhDr. Lenky Lukáčovej a Mgr. Štefana Matiaša sme pricestovali do Prešova plní očakávaní, čo nám dopoludnie, plné prednášok, prinesie.

     Mňa osobne zaujala hneď téma celého podujatia Žena a história. Privítala nás Doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc., ktorá nám predstavila Inštitút histórie a oboznámila nás so študijným programom na nastávajúci rok. Do témy nás svojou pútavou prednáškou s názvom Žena ako sexuálny symbol v praveku uviedol Doc. PhDr. Marián Vizdal, CSc. Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti o Venušiach európskych i našich aj o ich rôznych tvaroch. Vedeli ste, že plastiky tzv. Venúš nemajú viac ako 15 cm a naši predkovia ich pravdepodobne využívali aj v podobe príveskov?

     Nasledovala prednáška Mgr. Marcely Doménovej, PhD. Svet a právo prešovských meštianok v stredoveku. Táto prednáška ma zaujala (ako ženu) aj preto, že v Bardejove sa práva meštianok veľmi nelíšili. Prvý blok prednášok zavŕšila prednáška PaedDr. Patrika Derfiňáka, PhD. so zaujímavým názvom Nehanebné, ale krásne... Táto prednáška odkryla problematiku vtedajších nevestincov a tzv. animírok (zamestnankyne nočných podnikov, ktoré boli platené za to, že sa venovali hosťom). Doplním snáď len môj postreh v podobe citátu: "Ak chceš zistiť, aká je žena v posteli, pozví ju do tanca."

     Po prvom bloku sme mali prestávku a využili sme ju na prehliadku priestorov univerzity. So spolužiačkami sme túto prestávku patrične využili. Stíhli sme aj poblúdiť, ale nakoniec sme sa v priestoroch univerzity veľmi rýchlo zorientovali. Naše dojmy boli viac ako dobré.

     Druhý blok prednášok otvoril Doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc. s prednáškou Postavenie žien v Európe od stredoveku do konca novoveku. Páčilo sa mi objektívne podanie prednášky Doc. Mojdisa a jeho záverečné skonštatovanie z pozície vedca - gentlemena, že žena si svoje postavenie v spoločnosti popri mužovi budovala od minulosti až po dnešok. No v budúcnosti to môže byť pokojne naopak. Ale ako povedal Doc. Mojdis: "Takéto konštatovania necháme na politológov a ekonómov."

     Ďalšiu prednášku pod názvom Anička Jurkovičová - silou ducha pokorila "temnotu doby" nám predniesla Doc. PhDr. Libuša Franková, CSc. Pre tých, ktorých táto téma zaujíma, dodám, že bola dcérou zakladateľa slovenského divadelníctva Samuela Jurkoviča, manželkou štúrovského spisovateľa, politika a publicistu J. M. Hurbana a matkou básnika, prozaika a editora Slovenských pohľadov S. H. Vajanského. Bola jednou z prvých dievčat, herečiek, ktoré sa odvážili vystúpiť na javisko. Predtým slovenské dievčatá odmietali verejne vystupovať a ženské úlohy stvárňovali len muži. Dozvedela som sa tiež, že v Novom Meste nad Váhom sa na jej počesť každoročne koná festival ochotníckych divadiel. Druhý blok prednášok ukončila záverečná, a ako aj sám prednášajúci PhDr. Peter Kovaľ, PhD. povedal, najdlhšia prednáška Prvé dámy - ženy československých prezidentov. Dozvedeli sme sa o manželke T. G. Masaryka, E. Beneša, K. Gottwalda, A. Zápotockého, A. Novotného, L. Svobodu, dvoch manželkách G. Husáka a tragickej smrti druhej manželky Viery pri stroskotaní lietadla z Bardejovských Kúpeľov do Bratislavy. Pre mňa bolo zaujímavé zistenie, že všetky prvé dámy neboli výlučne z vyšších kruhov. Napríklad Marta Gottwaldová, rod. Mária Holubová, sa narodila ako nemanželské dieťa chudobnej vdove. Postavenie prvej dámy jej prinášalo mnohé nepríjemnosti, no napriek tomu bola prezidentovi a manželovi vernou spoločníčkou. Táto prednáška bola síce najdlhšia, ale podľa môjho názoru taká prínosná, ako všetky predchádzajúce.

     V každom prípade tento deň hodnotím veľmi pozitívne a študentom môžem len vrelo odporučiť možnosť navštíviť takéto podujatie. 

 

Veronika Majdová, študentka 4. B triedy 

Foto: Viktória Drotarovská, študentka 3. A triedy

 

  

 

Last Updated ( Friday, 14 February 2014 14:42 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin