Poradenstvo

Koordinátori výchov

Výchovný poradca: Mgr. Jana Ganzarčíková
Školský psychológ: PhDr. Katarína Stašáková 
Koordinátor projektov: Ing. Eva Saxunová 

Koordinátor prevencie drogových 

 
závislostí a sociálno-patol. javov: Mgr. Dana Gregová
Koordinátor študentskej rady: Mgr. Štefan Matiaš 
Koordinátor pre zdravot. výchovu 
na škole a spoluprácu so SČK: PaedDr. Gabriela Hurajová
Koordinátor SOČ: PhDr. Anna Šimová
Koordinátor CO:PaedDr. Ján Stankovič
Koordinátor jazykového laboratória:Mgr. Marek Ondrušek
Koordinátor projektu poľsko-nemeckej 
spolupráce:Mgr. Marianna Pribilincová
Koordinátor ľudských právMgr. Jana Lešková

 


 

 

Služby výchovného poradcu v šk. roku 2014/2015

Výchovný poradca: Mgr. Jana Ganzarčíková 
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Konzultačné hodiny: 

pondelok 14,30 - 15.30 hod.

 

 piatok    10.30 - 11.30 hod.

 

  
  

Last Updated ( Wednesday, 01 October 2014 19:56 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin