Stredoškolská odborná činnosť v GLS - 36. ročník v šk. roku 2013/2014 PDF Print E-mail
Written by Alena Gombošová   
Monday, 07 April 2014 15:08

     "Život je ako hra: nezáleží na tom, ako dlho trvalo predstavenie, ale na tom, ako dobre bolo zahrané."   (Seneca)

 

     Kto nikdy nepočul o tom, ako vzniká odborná práca SOČ, bude prekvapený. Je to dlhodobá výskumná činnosť, ktorá nie vždy je správne pochopená a okorenená úspechom. Stojí veľa úsilia a nadšenia výskumníkov, konzultantov, prináša radosť z poznávania a kreativity, ale bohužiaľ, niekedy prináša aj sklamanie. 

     Slnečné lúče nás v piatok 28. 3. 2014 zobudili tak ako každý jarný deň tohto roku. Pre nás to však nebol obyčajný deň. Čakalo nás krajské kolo 36. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Hostiteľom bola tento rok Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou 36, v Prešove. Klaudia Glittová, Katarína Palubová, Lenka Semanková, Katarína Hudáčková, Jakub Čopák a Dávid Šmilňák sme teda cestovali do Prešova. Či sme boli nervózni? Kdeže. Ako správni gymnazisti sme strach a trému zahodili. Po príchode na spomínanú strednú školu sme zistili, že našich súperov nebude málo a konkurencia je naozaj veľká.

     Súťažili sme vo viacerých odboroch. V každom odbore bolo priemerne 17 súťažiacich. V odbore Biológia nás reprezentovala Katka Palubová, ktorá sa venovala téme Lepidopterocenózam severozápadných oblastí Bardejova a okolia a Katka Hudáčková s prácou Abudancia a hniezdna dynamikapopulácie volavky popolavej ocenená 3. miestom. V odbore Geografia, geológia a životné prostredie to bol Jakub Čopák s prácou Miniarborétum a Klaudia Glittová s prácou Národná prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko. Klaudia Glittová získala 2. miesto a bude našu školu reprezentovať aj na celoštátnom kole v Starej Ľubovni. V odbore História, filozofia, právne vedy nás reprezentovala Lenka Semanková a Dávid Šmilňák s prácami Memoáre II. svetovej vojny v našom regióne a Neobyčajný život Heinricha Lustika na pozadí historických udalostí. A nakoniec v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba to bola opäť Katka Palubová s prácou Slovenská hudobná scéna v rokoch 1970 - 2000. Práce boli ohodnotené komisiami na výbornú a aj obhajoba našich prác. Preto boli niektorí sklamaní a iní zase prekvapení.

     Ale aj tak sme zase bohatší o nové zážitky a skúsenosti, ktoré nám v živote len pomôžu. Samozrejme, za naše úspechy sme vďační Gymnáziu Leonarda Stöckela, ktoré nám umožnilo zúčastniť sa na tejto súťaži. A taktiež našim profesorom, ktorí na nás dohliadali svojím odborným okom (RNDr. J. Kleban, PhD., RNDr. V. Sabol, PhDr. A. Šimová). Špeciálne poďakovanie patrí pani profesorke Anne Šimovej, ktorá s nami spolupracovala po celý čas a bez ktorej by sme to určite nezvládli. Aj keď sa nás tento rok porota za každú cenu snažila "vyšachovať" z hry, my sa aj tak nevzdávame a dúfame, že o rok budú naše výkony oveľa kvalitnejšie.

 

Klaudia Glittová, študentka 3. A triedy 

Last Updated ( Friday, 11 April 2014 09:02 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin