Výzvy - PVO PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 14 March 2014 08:12


 Výzva  Dátum zverejnenia 

 Rekonštrukcia elektrických rozvodov a elektrických zariadení v školskej jedálni

 20. 04. 2018 

 Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni 

 20. 04. 2018 
 Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni - vypracovanie projektovej dokumentácie 27. 10. 2017
 Stavebný dozor pre projekt: Objekt jedálne 18. 09. 2017
 Objekt jedálne - zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie zatekania strechy a systémových porúch na objekte  16. 08. 2017 
 Objekt jedálne - PD 12. 04. 2017

 Kancelárske potreby

 02. 12. 2016 
 Oprava pivničných priestorov školskej jedálne  30. 11. 2016 

 Rekonštrukcia lavíc, sedadiel, katedry a pódia v učebni

 23. 11. 2016 
 Rekonštrukcia lavíc a sedadiel v učebni  30. 05. 2016 
 Cestovné - projekt "Rozumieme si" 01. 03. 2016 
 Ubytovanie a stravovanie - projekt "Rozumieme si" 01. 03. 2016 
 Študijný a poznávací pobyt v jazykovej škole vo Veľkej Británii 20. 03. 2015
 A language course in Great Britain 20. 03. 2015 
 Cestovné - Jazykový študijný a poznávací pobyt v meste Barnstaple vo Veľkej Británii   20. 01. 2015 
 Európske dejiny - Osvienčim, Krakov - zvyšovanie povedomia občana EÚ  19. 01. 2015
 Grafické spracovanie a tlač publikácie  16. 01. 2015 
 Externý jazykový a grafický korektor  11. 12. 2014 
 Dejiny chémie, biológie a fyziky - Deutsches Museum Mníchov 21. 11. 2014 
 Právne poradenstvo 10. 11. 2014 
 Občerstvenie  10. 11. 2014 
 Expert pre inováciu predmetov  18. 09. 2014
 Spotrebný tovar a prevádzkový materiál  15. 07. 2014 
 Publicita a informovanie 15. 07. 2014 
 Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky   15. 07. 2014
 Školiaci materiál na PSV1 a PSV2 29. 04. 2014 
 Lektor PSV 1 - PSV 2  28. 04. 2014 
 Ubytovanie a stravné - PSV 1 a PSV 2 28. 04. 2014 
 Cestovné PSV 1 a PSV 2 28. 04. 2014
 Expert hodnotenia spokojnosti 25. 04. 2014 
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin