Kontakty PDF Print E-mail

Adresa školy:

Gymnázium Leonarda Stöckela 
Jiráskova 12 
085 01 Bardejov 
Tel., fax: +421 (0)54 472 2781 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Vedenie školy:

Riaditeľ školy RNDr. Marcel Tribus  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 054/472 27 81 kl. 103 
Zástupca riaditeľa pre VVČ Mgr. Alena Gombošová
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 054/472 27 81 kl. 102
Zástupca riaditeľa pre THČ RNDr. Vladimír Savčinský  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 054/472 27 81 kl. 102

Pedagogickí zamestnanci:

 Por. č.  Titul, meno, priezvisko                                            Vyučuje  e-mail  Konzultačné hodiny  Tel. klapka 

1.

 RNDr. Anton Almássy

 MAT  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   34

2.

 PhDr. Jarmila Almássyová  RUJ - ETV  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    34

3.

 Mgr. Monika Andrejovská  MAT - FYZ   21 

4.

 Ing. Štefan Biroš  ANJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   32

5.

 RNDr. Peter Bubák  FYZ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   21

6.

 Mgr. Lenka Blaňárová (MD)

 SJL - UKL  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   43

7.

 PhDr. Mária Bušíková, PhD.  SJL - NEJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   22

8.

 Mgr. Peter Čegiň  TSV - INF  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 19, 41

9.

 PhDr. Alena Čepigová (MD) ANJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 32

10.

 Mgr. Ivana Čorbová

 ANJ   

11.

 Ing. Zuzana Drusková 

 ANJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    32 

12.

 Mgr. Jana Ganzarčíková  CHE - FYZ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 33

13.

 PaedDr. Jana Guľová, PhD. SJL - NEJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   43

14.

 Mgr. Martina Harčaríková  MAT - CHE  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 33

15.

 Mgr. Vincent Hudák  BIO  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   16

16.

 PaedDr. Gabriela Hurajová (MD) BIO - NEJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   22, 16 

17.

 Ing. Nataša Hutňanová  INF  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   41

18.

 Mgr. Anna Maria Jany Nižnik (MD) ANJ   32 

19.

 RNDr. Kvetoslava Kaňuchová 

 BIO - CHE  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    33 

20.

 Mgr. Rastislav Kica  TSV  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   19

21.

 Mgr. Lucia Kimáková (MD) ANJ   

22.

 RNDr. Ján Kleban, PhD.  BIO - CHE  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   16 

23.

 Mgr. Slávka Kollárovičová UKL  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   43

24.

 Mgr. Edita Koščová  SJL - NEJ   31
25.

 Mgr. Bibiána Kucháriková 

 ANJ - GEG   

26.

 PhDr. Rozália Kusendová 

 ANJ - RUJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   32 

27.

 Mgr. Jana Lešková  NAS  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 43

28.

 PhDr. Lenka Lukáčová  GEG - DEJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

 43, 23

29.

 Mgr. Štefan Matiaš  DEJ - NAS  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 43

30.

 RNDr. Renáta Mikitová  MAT - INF  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 41

31.

 Mgr. Martin Mikula 

 ANJ - GEG   
32.

 Mgr. Dana Mikulová 

 ANJ   

33.

 Mgr. Ján Miškanin  INF  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 41

34.

 PhDr. Ingrid Molčanová  SJL - UKL
  43

35.

 Mgr. Marek Ondrušek  TSV - NEJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   19, 22

36.

 Mgr. Marianna Pribilincová NEJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 22

37.

 RNDr. Tatiana Prextová  MAT  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   41

38.

 RNDr. Vladimír Sabol  GEG  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 23

39.

 RNDr. Martin Sendek  MAT - FYZ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 14

40.

 PaedDr. Ján Stankovič  TSV  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 19

41.

 PhDr. Anna Šimová  SJL - DEJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    31

42.

 Mgr. Jana Štalmachová  ANJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    32

43.

 Mgr. Jana Štecová  FRJ   

44.

 Mgr. Stanislava Varjanová 

 BIO - ANJ   

45.

 Mgr. Juliána Vašičkaninová (MD)  FRJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   10 

46.

 Mgr. Gabriela Žáková

 TSV - GEG  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   23, 19 

47.

 Mgr. Ondrej Žinčák  ANJ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   32

Nepedagogickí zamestnanci:

Prevádzkoví zamestnanci:

Ing. Eva Saxunová koordinátorka projektov  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  kl. 12 
Ing. Viera Semanová účtovníčka  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  kl. 130
Anna Vargová sekretárka riaditeľa školy  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  kl. 101 
Juraj Sorokaškolník   
Božena Lobotková vrátnička  kl. 11 
Alena Klimeková upratovačka   
    
Anna Sokolová upratovačka   
Mária Ševcová upratovačka   

Školská jedáleň:

Mária Soroková vedúca ŠJ kl. 120        
Anna Jackaninová hlavná kuchárka  
Martin Drotár
  

Viera Vančíková

Ľudmila Pecuchová

pomocná sila  

IUVENES, n. f.:

Ing. Eva Saxunová správca  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin