4. A | Print |  E-mail
 Triedna učiteľka: PhDr. Anna Šimová  
 1. Martina Adamuščinová 
 2. Jana Basová 
 3. Zuzana Benková-Rybárová 
 4. Slávka Bobalíková 
 5. Viktória Džambová 
 6. Sabrian Fertaľ 
 7. Stanislava Gabková 
 8. Alexandra Gočová 
 9. Teodor Holtman 
10. Andrej Chlebovský 
11. Dominika Chovancová 
12. Kristína Kokošová 
13. Adrián Mihalik 
14. Daniela Minčáková 
15. Kristián Novický 
16. Ján Ozoroczy 
17. Dominika Ristvejová
18. Matúš Rybovič 
19. Matúš Sabol 
20. Lukáš Sosňak 
21. Kristína Stašová
22.  Michaela Šinaľová 
23. Jana Šuľová 
24. Soňa Tkačiková 
25. Patrik Tomov 
26. Natália Zápachová 
27.Veronika Žaková
28.Lenka Ždiľová 
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin