Predmetové komisie PDF Print E-mail

Slovenský jazyk a literatúra (SJL), umenie a kultúra (UKL)

Mgr. Edita Koščová - vedúca PK, SJL
PhDr. Anna Šimová - SJL
PhDr. Mária Bušíková, PhD. - SJL

Mgr. Lenka Blaňarová - SJL

PaedDr. Jana Guľová, PhD. - SJL

Umenie a kultúra (UMK)

Mgr. Slávka Kollárovičová - vedúca PK
Mgr. EditaKoščová
Mgr. Lenka Blaňárová
Mgr. Stanislava Čech-Špireková
PaedDr. Jana Guľová, PhD.

 

Dejepis (DEJ), náuka o spoločnosti (NOS), etická výchova (ETV)

Mgr. Štefan Matiaš - DEJ, NOS, OBN 
PhDr. Jarmila Almássyová - ETV 
PhDr. Anna Šimová - vedúca PK, DEJ
PhDr. Lenka Lukáčová - DEJ, NOS 
Mgr. Jana Lešková - NOS, FIL, EI, OBN
Ing.Štefánia Cingeľová - EKO
Mgr. Gabriela Žaková - OBN
Mgr. Ondrej Žinčák - OBN

Anglický jazyk (ANJ)

Mgr. Stanislava Čech-Špireková - ANJ 
Mgr. Bibiana Pavlišáková - ANJ 
Ing. Štefan Biroš - ANJ 
Mgr. Anna Mária Nižnik - ANJ 
Mgr. Jana Štalmachová - ANJ 
Ing. Zuzana Drusková - ANJ
Mgr. Ondrej Žinčák - ANJ 
PhDr. Rozália Kusendová - vedúca PK, ANJ

Nemecký jazyk (NEJ)

PaedDr. Gabriela Hurajová - NEJ
Mgr. Edita Koščová - NEJ 
PhDr. Mária Bušíková, PhD. - vedúca PK, NEJ 
Mgr. Marek Ondrušek - NEJ 

Mgr. Marianna Pribilincová- NEJ

PaedDr. Jana Guľová, PhD. - NEJ

Ruský jazyk (RUJ), francúzsky jazyk (FRJ)

PhDr. Jarmila Almássyová - vedúca PK, RUJ 
Mgr. Alena Gombošová - RUJ 
PhDr. Rozália Kusendová - RUJ
Mgr. Juliána Karahutová - FRJ 
 

Matematika (MAT)

Mgr. Martina Harčaríková
RNDr. Tatiana Prextová - vedúca PK
RNDr. Vladimír Savčinský
RNDr. Renáta Mikitová
RNDr. Anton Almássy

Informatika (INF)

Ing. Nataša Hutňanová - vedúca PK 
RNDr. Renáta Mikitová
Mgr. Peter Čegiň 
Mgr. Ján Miškanin 

Fyzika (FYZ)

RNDr. Peter Bubák 
Mgr. Jana Ganzarčíková 
RNDr. Martin Sendek - vedúci PK
Mgr. Ján Bojčík 

Chémia (CHE)

Mgr. Jana Ganzarčíková - vedúca PK 
Mgr. Martina Harčaíiková 
RNDr. Ján Kleban, PhD.
RNDr. Kvetoslava Kaňuchová

Biológia (BIO)

Mgr. Vincent Hudák 
RNDr. Marcel Tribus
Mgr. Dana Gregová
RNDr. Ján Kleban, PhD. - vedúci PK  
RNDr. Kvetoslava Kaňuchová
PaedDr. Gabriela Hurajová

Geografia (GER)

RNDr. Vladimír Sabol
Mgr.Gabriela Žaková
Mgr. Dana Gregová
PhDr. Lenka Lukáčová - vedúca PK          
Mgr. Bibiana Pavlišáková

Telesná výchova (TEV)

Mgr. Marián Fabián
Mgr. Peter Čegiň
Mgr. Marek Ondrušek - vedúci PK 
Mgr. Rastislav Kica
PaedDr. Ján Stankovič
Mgr. Gabriela Žáková

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin