3. A  E-mail
 Triedna učiteľka: Mgr. Marianna Pribilincová  
 1. Bľanda Jozef
 2. Čech Matej 
 3. Dančišin Dávid
 4. Fečková Martina
 5. Fejczo Tomáš
 6. Harčarufková Kristína
 7. Hrivniaková Martina
 8. Hudák Adrián
 9. Hudák Matúš
10. Kažík Michal
11.  Kendrová Viktória 
12. Kmeť René
13. Kocúrová Anna
14. Kohut Miroslav
15. Kolcunová Michaela
16. Mačejová Daniela
17. Micheľ Tibor
18. Nguyenová Nikola
19. Novická Stanislava
20. Petraško Patrik
21. Poracká Miroslava
22. Rohaľová Bronislava
23. Sárkozy Samuel
24. Semanková Soňa
25.  Šinaľ František 
26. Skurková Denisa
27. Sliva Adrián
28. Švabová Michaela
29. Tarasovitšová Natália
30. Telmaniková Anna
31.  Udič Adrián
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin