3. A  E-mail
 Triedna učiteľka: Mgr. Marianna Pribilincová  
 1. Bľanda Jozef
 2. Čech Matej 
 3. Dančišin Dávid
 4. Fečková Martina
 5. Fejczo Tomáš
 6. Harčarufková Kristína
 7. Hrivniaková Martina
 8. Hudák Adrián
 9. Hudák Matúš
10.  Jackovičová Sára
11. Kažik Michal
12. Kmeť René
13. Kocúrová Anna
14. Kohut Miroslav
15. Mačejová Daniela
16. Micheľ Tibor
17. Nguyenová Nikola
18. Novická Stanislava
19.  Ontko Tomáš
20.  Ontko Ľuboš
21. Petraško Patrik
22. Poracká Miroslava
23. Rohaľová Bronislava
24. Sárkozy Samuel
25. Semanková Soňa
26. Skurková Denisa
27. Sliva Adrián
28.  Šinaľ František
29. Švabová Michaela
30. Tarasovitšová Natália
31. Telmaniková Anna
32.  Udič Adrián
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin