Gymnáziu Leonarda Stockela udelilo ocenenia tým najlepším PDF Print E-mail
Written by Gabriela Žáková   
Thursday, 10 December 2015 19:31

     Dňa 16. 11. 2015 (pondelok) boli takmer tri dopoludňajšie hodiny pre Gymnázium Leonarda Stöckela akýmsi pozastavením sa v každodennom zhone a pripomenutím si, že celoročná námaha nie je zbytočná a po snažení vždy príde ovocie úsilia vo forme úspechu či ocenenia. Najvhodnejším dňom na takéto ocenenie úsilia a úspechov je deň pred 17. novembrom, Dňom študentstva, keď Gymnázium Leonarda Stöckela už tradične každoročne koná slávnostnú akadémiu v športovej hale Mier, ktorá je spojená s udeľovaním Cien riaditeľa školy a obohatením je kultúrny program, ktorý pripravujú študenti a profesori tohto gymnázia. 
     Tento rok bola táto akadémia veľmi výnimočná, lebo pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra bol ústredným motívom práve tento náš slovenský vlastenec. Akadémia sa začala o 10. hodine a otvorením bol úvodný tanec 4. A triedy, uvítanie moderátormi a minútka ticha za obete tragických udalostí v Paríži. Nasledoval príhovor pána riaditeľa RNDr. Marcela Tribusa, ktorý všetkých srdečne privítal a osobitne pána MUDr. Petra Obrimčáka – podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja, pána MUDr. Borisa Hanuščáka – primátora mesta Bardejov, ktorý sa aj napriek zdravotným ťažkostiam zúčastnil na tejto akadémii a o to viac si jeho účasť vážime, a Mgr. AndrzejaGancarza – riaditeľa družobnej školy v poľskej Muszyne. Po privítaní pristúpil pán riaditeľ k udeľovaniu samotných Cien riaditeľa školy Gymnázia Leonarda Stöckela za dosiahnuté úspechy v minulom školskom roku a za podieľanie sa na rozvoji gymnázia či vzdelanosti študentov. Riaditeľ gymnázia udelil spolu 9 cien. Cenu riaditeľa školy získali minuloroční absolventi – Dávid Almassy, Viktória Drotárovská a Michaela Bujdová a študentky 4. D triedy – Katarína Hudačková a Viktória Čepigová za úspešnú reprezentáciu školy v krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Cenu riaditeľa školy získal aj Mgr. Ján Bojčík, lektorka Meike  Holapfel  a Burkhard Lau  za spoluprácu pri výmenných pobytoch študentov a firma Marko a Marko za pomoc pri opravách a rekonštrukciách gymnázia.
      Po skončení slávnostného odovzdávania cien pokračovala akadémia kultúrnym programom. Námetom sa stalo najznámejšie literárne dielo o Ľudovítovi Štúrovi – Jar Adely Ostrolúckej. Hlavné postavy si zahrali Matej Prokopovič (3. D) v role Ľudovíta Štúra a Izabela Kapsdorferová (3. E) stvárnila Adelu Ostrolúcku. Kultúrny program zachytáva rôzne situácie zo života Ľudovíta Štúra: prvé stretnutie Ľudovíta Štúra s Adelou Ostrolúckou a Evou Jonášovou, dcérou odoberateľa Slovenských národných novín, dialóg Adely a Ľudovíta o „metle ľudstva“ – alkohole, a jeho účinkoch na ľud a o postojoch vzdelancov k ľudu, rozhovor Evy a Adelky o prvej Štúrovej láske, Márii Pospíšilovej, uzákonenie spisovnej slovenčiny,bál, na ktorom Štúr vyznal Adele lásku, uskutočnenie revolúcie až smrť Adely Ostrolúckej a neskôr samotného Ľudovíta Štúra. Celé stvárnenie dejovej línie bolo popretkávané básňami štúrovcov, ktoré vypovedali o udalostiach zo života Štúra, piesňami a inštrumentálnymi skladbami. V programe zazneli básne ako Devín, milý Devín; Duma bratislavská; Oj, vitaj zora slávneho života; Voda a pálenka; revolučné básne Jarná pieseň; Pieseň vojenská; Bolo i bude; ďalej básne Pripomienka; Smútok; báseň Rozžehnání, ktorú napísal Ľudovít Štúr pri rozlúčkes Máriou Pospíšilovou či básne Ľudovít Štúr a A. O. Niektoré scény boli zdôraznené a sprevádzané hudbou klavíra, kde sa prezentovali Mária Gavalová (3. D) a Adam Velebír. Program bol obohatený aj spevom, medzi ktorým boli aj zhudobnené básne napríklad Marína v podaní Andrey Puchalíkovej(3. D) i rapové prevedenie básní Mor ho! a Kráľohoľská v podaní Mateja HÜblera (3.C) a Miroslavy Lapčákovej (2.B) . Nechýbali ani melódie vychádzajúce zo saxofónu spod rúk Barbory Žakovej(1.D), spoločenské tance i tradičné ľudové piesne a tance na záver programu v podaní žiakov školy. Ukončením kultúrneho programu bolo poďakovanie moderátorov všetkým zúčastneným.
      Za celú organizáciu akadémie bola zodpovedná Mgr. Edita Koščová, ktorej vďačíme za nápadité spracovanie priblíženia života Ľudovíta Štúra a nádherný kultúrny program. Vďaka patrí aj Ing. Štefanovi Birošovi a Muzika Klubu za krásnu hudbu a spev a Mgr. Slávke Kollarovičovej za kreativitu pri príprave scény. Samozrejme, za všetkých divákov chcem poďakovať účinkujúcim za perfektné herecké, spevácke a tanečné výkony i hudobné vystúpenia. Aj tohtoročná jubilejná už desiata slávnostná akadémia s odovzdávaním Cien riaditeľa školy Gymnázia Leonarda Stöckela patrila k výnimočným udalostiam, ktoré organizuje škola a už teraz sa tešíme na ďalší ročník slávnostnej akadémie.

Lenka Rimárová ,  žiačka 3.D GLS

Last Updated ( Monday, 14 December 2015 23:10 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin