Maratón písania listov (Amnesty International) PDF Print E-mail

     V roku 1960 čítal londýnsky právnik, Peter Benenson, o portugalských študentoch, ktorých uväznili len za to, že si pripíjali na slobodu. Na základe tejto udalosti zahájil v novinách London Observer jednoročnú kampaň "Zabudnutí väzni - Výzva za amnestiu 1961". "Výzva za amnestiu" požadovala prepustenie všetkých ľudí, ktorých uväznili za ich nenásilné vyjadrenie svojej viery, presvedčenia, rasy, farby pleti alebo pôvodu. Benenson nazval týchto ľudí "väzni svedomia". Svojou akciou chcel povzbudiť ľudí, aby písali listy vládnym predstaviteľom do krajín, ktoré držali väzňov svedomia a požadovali ich prepustenie. Kampaň sa enormne rozrástla, rozšírili sa do rôznych krajín a koncom rok 1961 bola založená organizácia Amnesty International. Amnesty International bola založená s myšlienkou o základných ľudských právach, ktoré presahujú národné, kultúrne, náboženské a ideologické hranice.

Amnesty International:

  • vznik v roku 1961
  • sídlo: Londýn
  • združuje 150 štátov
  • cieľ: šírenie, podpora a monitorovanie ľudských práv vo svete
  • základný medzinárodný dokument: Všeobecná deklarácia ľudských práv
  • 10. 12. - Medzinárodný deň ľudských práv

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin