Vždy máme možnosť zvoliť si dobro PDF Print E-mail

     Vianoce. Sú najkrajšími sviatkami v roku, je príznačné sa v tomto čase zastaviť a otvoriť si inak starosťami zatvorené oči. Vnímať nielen náš každodenný zhon, ale pripomenúť si aj skutočné hodnoty, ktoré sú počas roka vytlačené na okraj povšimnutia. Stávame sa milšími, ústretovejšími, štedrejšími. Zrazu sa začíname zaujímať nielen o to materiálne, ale aj o akési vyššie ciele. Láska rezonuje v našich ušiach, mysliach a hlavne srdciach. Teraz, pár dní predtým, ako sa rozhoria všetky adventné sviečky, sa pre nás otvára rozprávková krajina plná dobra a šťastia. 

     Hodnoty uložené v rozprávkach. Toto bola ústredná téma už štvrtého tohoročného literárneho seminára konajúceho sa 16. decembra 2015 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove. Je už zvykom, že sa v pravidelných intervaloch konajú takéto podujatia pod taktovkou PhDr. Márie Bušikovej, PhD., učiteľky slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu L. Stöckela.

     Hlavní aktéri čerpali motívy hlavne z knihy Damiánova rieka. Konkrétne z príbehu o Dievčatku zo šípového kra, ktorého autorom je slovenský básnik, scénarista, kňaz Daniel Pastirčák. Podujatie otvorili ľudové melódie a koledy, ktoré nás naladili na tú správnu strunu. Počas celého večera nás sprevádzali moderátori, medzi ktorými dominoval Mgr. art. Juraj Bochňa. Citácie a pasáže vytvorené na základe predlohy v podaní žiakov GLS sa postupne prelínali s hudobnými ukážkami, ktoré interpretovali naši múzickí študenti. Medzi umeleckými číslami sa postupne so svojimi príspevkami predstavovali jednotliví hostia.

      Ako prvá sa ujala slova Mgr. Jana Lešková, ktorá nás uviedla do filozofickej roviny rozprávok. Ukázala nám skrytý zámer autora v diele, ktorý je oku nepozorného čitateľa neviditeľný. Vysvetlila nám pojem bytia ako takého a aplikovala ho aj do rozprávkového prostredia. Neskôr nás do literárnej roviny zasvätila PhDr. Mária Bušiková, PhD., ktorá nám interpretovala dominantné motívy diela a vysvetlila nám miesto rozprávky v literatúre ako takej. Objasnila aj zámer autora, ako naplniť v rozprávke jeho duchovný filozofický rozmer. Po nej nasledovalo nóvum seminára, a to scénické spracovanie rozprávkových textov v réžii PhDr. Márie Bušikovej, PhD. a PhDr. Janette Lišivkovej. Študenti literárno-dramatického krúžku Galatea sa tak ukázali nielen ako výborní recitátori, ale aj vynikajúci herci.

     Záver sa niesol v myšlienkach ThDr. Antona Červeňa, PhD., ktorý nie je debutantom týchto podujatí, a tak nám (ako vždy) prínosne umožnil vidieť tvorbu autora aj cez duchovný obzor, ktorý týchto dvoch pánov predovšetkým spája. Vyjadril svoj pohľad na súčasnú spoločnosť, jej hodnoty a postoje. Uviedol na pravú mieru skutočný odkaz Vianoc a do protikladu uviedol, akými sa stali dnes. Príspevok úsmevne doplnil aj o svoje vlastné príhody, ktoré celkovú atmosféru umocnili. K sviatočnej nálade prispela aj profesionálne vytvorená scéna vďaka Mgr. Slávke Kollárovičovej.

     V hlavách určite všetkým zúčastneným aj dlho po konci podujatia rezonovala otázka: "Existujú ešte aj v dnešnej dobe hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť a milovať?"

     Na základe búrlivých ovácií šlo usúdiť, že sa toto podujatie stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Ľudia vychádzali oddýchnutí a duchovne osviežení. Snáď im dvojhodinka strávená v tejto atmosfére toho veľa dala a ukázala im aj iný pohľad na svet a problémy dnešnej spoločnosti, v ktorej by sme si mali základné životné hodnoty chrániť zubami-nechtami. Šťastné a veselé!

Aneta Vašková, Gymnázium L. Stöckela, 3. C

 

Autorka fotografií: Denisa Kubátová

 

  
Foto 1: Účastníci literárneho seminára 

Foto 2: Zľava - Mgr. Jana Lešková, PhDr. Janette

Lišivková a PhDr. Mária Bušiková, PhD.

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin