Beseda s Jozefom Kaščákom PDF Print E-mail

 

     Štvrtá a piata vyučovacia hodina v stredu 2. 3. 2016 pre viac ako 60 študentov tried 1. D, 2. A, 3. D, 4. B a 4. D... Gymnázia Leonarda Stöckela a pre pani profesorky slovenského jazyka a literatúry Mgr. Editu Koščovú, PhDr. Annu Šimovú a PaedDr. Janu Guľovú, PhD. nepatrila tradičnému vyučovaniu, ale výnimočnej besede, na ktorú prijal pozvanie slovenský prozaik a glosátor pán Jozef Kaščák. Je autorom známych kníh plných feitónov, anekdot, glos a krátkych príbehov zo života: Živá reklama a Farby života. Výnimočnosť tejto besedy spočívala v tom, že tento prozaik je spätý práve s naším mestom Bardejov aj Gymnáziom Leonarda Stöckela.

     Pán riaditeľ RNDr. Marcel Tribus privítal vzácneho hosťa na "pôde" školy a odovzdal mu slovo. Priblížil nám jeho spomienky na študentské časy v škole, podelil sa o inšpirácie pre jeho diela, začiatky literárnej tvorby i skúsenosti získané vo viacerých profesiách. V úvode sa hosť besedy predstavil a povedal zopár základných informácií o sebe a svojej tvorbe. Po predstavení sa pána Jozefa Kaščáka nasledoval sled otázok, na ktoré hosť veľmi rád odpovedal.

     Nasledovali zaujímavé odpovede na otázky zvedavých moderátorov, ktorými boli Matej Prokopovič a Miroslava Pavlusová z triedy 3. D. Prvým okruhom otázok boli otázky týkajúce sa autorových študentských čias, povinného čítania i objavenia svojho talentu. Pán Kaščák si s radosťou pospomínal na roky strávené v gymnáziu, prezradil, že k jeho obľúbeným predmetom patrili okrem telesnej výchovy a triednickej hodiny humanitné predmety a cudzie jazyky. Predstavil aj svoj pohľad na čítanie odporúčanej literatúry, ktorý spočíval hlavne v zvedavosti, prečo sú niektoré knihy zaradené k takejto povinnej literatúre, no i v pátraní za lepšou knihou konkrétneho autora. Porozprával aj zopár vtipných príhod zo svojho študentského života.

     Druhou témou položených otázok bolo stredoškolské obdobie autora a jeho samotná tvorba. Počúvajúci sa dozvedeli, že pán Kaščák začal aktívnejšie písať počas štúdia na vysokej škole, že pôvodne sa chcel stať archeológom a že má viacero skúseností v rôznych oblastiach profesií - v rozhlase, televízii, školstve...

     Hosť porozprával o zaujímavostiach jeho kníh, o nebezpečenstvách marketingu a vyjadril sa, že: "Najkrajšie, čo môžeme mať, je vnútorná sloboda." Hovoril o tzv. "jazykovej hre", ktorá prebieha pri čítaní knihy medzi čitateľom a spisovateľom, vyjadril sa k názoru, že jeho tvorba je podobná tvorbe Milana Lasicu, rozprával o financovaní jeho kníh a sponzorstve a prezradil, že v budúcnosti by chcel vydať opäť ďalšiu knihu. Na otázku, čo je jeho najväčšou inšpiráciou, pohotovo odpovedal: "Ľudia a život."

     Posledné otázky od moderátorov sa týkali jeho obľúbených kníh, rodného mesta Bardejov a moderátori poprosili o nejakú radu pre nadšencov písania. Aj na tieto otázky pán Kaščák rád odpovedal. Povedal, že sa vždy rád vracia do rodiska a navštívi rodičov a známych. Vyzradil, že má rozčítané knihy Tomáša Janovica i Milana Lasicu a nádejným spisovateľom poradil, že je dôležité pozrieť z iného pohľadu na svet, mať motiváciu, vnímať podnety, sledovať formu textov, čítať, rozmášľať a písať. Po otázkach moderátorov nasledovali zvedavé otázky poslucháčov, ktorých zaujímalo, v akom prostredí sa mu lepšie píše, čo patrí medzi jeho záľuby, či uprednostní knihu pred filmom a mnohé iné otázky. I na tieto otázky pán Kaščák spontánne našiel odpovede. Diskusia sa niesla v príjemnej atmosfére rôznych otázok a odpovedí. V besede nechýbali ani prednesy ukážok z autorovej tvorby. Samuel German z 3. D predniesol ukážku s názvom Čím chceš byť? a Daniela Bijalková taktiež z 3. D predniesla ukážku Šomrák. Aj samotný hosť pán Jozef Kaščák bol ochotný prečítať vlastné ukážky s názvami Otrava a Len raz. Okorenením besedy boli piesne Pomôžte mi so mnou a Po schodoch v podaní Adrey Puchalíkovej a Márie Gavalovej z 3. D sprevádzané gitarou.

     V závere besedy poprial pán Kaščák všetkým študentom, aby boli sami sebou a našli svoju cestu v živote. Pridal aj myšlienku: "Život je taký vážny, ako si ho urobíme." Moderátorom, zvedavej poslucháčke a organizátorke venoval svoj novší titul Farby života. Príjemná beseda bola ukončená poďakovaním pánovi Jozefovi Kaščákovi za podnetné myšlienky a povzbudzujúce slová, za venovaný čas a úprimné podelenie sa so svojimi zážitkami a skúsenosťami. Všetkým prítomným sa táto beseda veľmi páčila a priniesla im nový a zaujímavejší pohľad na literatúrnu tvorbu. Za celú prípravu bola zodpovedná 3. D pod dohľadom Mgr. Edity Koščovej. Táto beseda s pánom Kaščákom bola v poradí už druhou a už teraz sa tešíme na ďalšiu takúto vydarenú školskú akciu.

Lenka Rimárová, 3. D

foto: Denis Talár, 3. C 

Last Updated ( Tuesday, 12 April 2016 22:19 )
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Gymnázium L. Stöckela
Správca: Mgr. Ján Miškanin